Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Tělesná výchova - teorie

Referáty tělesná výchova - teorie

Název Goodness Staženo

Hry na zahřátí, vyplnění hodiny a uklidnění

Práce představuje tři hry pro tři různé situace v hodině tělocviku. Tyto hry slouží k zahřátí organismu, k vyplnění hodiny nebo ke konečnému uklidnění... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

2301x

Příprava hodiny tělesné výchovy - atletika

Práce je vzorovým předpisem přípravy hodiny tělesné výchovy, jejíž náplní je hod oštěpem z celého rozběhu. Text obsahuje rozplánování jednotlivých čás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

1536x

Rytmická rozcvička

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

1052x

Fair-play a doping

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

1038x

Průběh hodiny tělesné výchovy

Jedná se o popis průběhu hodiny tělesné výchovy na základní škole, jejímž úkolem je nácvik vrhu koulí. Součástí nácviku je rozehřátí, rozcvička, postu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

906x

Honičky

Práce představuje několik návodů na sportovní hry, jejichž základem je honěná. Uvádí nejen různé formy honičky, ale také hru na rybáře, včetně štafety... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

794x

Protahovací cvičení bez náčiní

Tato práce se zabývá protahovacími cviky bez náčiní. Popisuje 12 protahovacích cviků na protažení celého těla. Uvádí, kolikrát je nutné cvičení opakov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

788x

Historie lyžování

Práce představuje historii lyžování. Zmiňuje, jaké značky byly první lyže, kdy vznikl Spolek pro rozvoj lyžařského sportu nebo kdy se asimilovalo lyžo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

652x

Fotbalový trénink a zdravotní potíže

Práce se zabývá tím, proč ve fotbale dochází k úrazům a navrhuje cvičení, kterými by se dalo předejít nejčastějším typům zranění. Na konci práce autor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

466x

Toč vzad - gymnastika

Seminární práce z gymnastiky rozebírá správné biomechanické a technické provedení toče vzad. Věnuje se také nácviku cviku a způsobům, jakým cvičencům ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie, Tělesná výchova - sportovní činnosti

395x
1  2  3  4  5  6  »