Referáty účetnictví

Název Goodness Staženo

Účtujeme od A do Z, aneb pomocník pro nezkušené účetní - Středoškolská odborná činnost

Jedná se o velmi obsáhlou práci, která pojímá celý obor účetnicví v rozsahu pro střední a vyšší odborné školy. Práce byla zpracována pro Středoškolsko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

166x

Účetnictví organizačních složek státu

Jedná se o seminární práci představující jednotlivé organizační složky státu z pohledu účetnictví, kdy se jedná např. o evidenci příjmů a výdajů, pohy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

39x

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení

Práce seznamuje s řídícím cyklem v managementu. Vyjmenovává, a postupně charakterizuje jeho čtyři základní fáze, které na sebe navazují. Jsou to, plán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

282x

Účtová osnova pro podnikatele

Jedná se o seznam kódů jednotlivých účtových tříd platných od 1. 1. 2001.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

1870x

Podvojné účetnictví - příklad

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

2608x

Rozvaha

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

1406x

Příklad na rozvahu

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

805x

Odměňování práce

Formy mzdy - časová, úkolová, mzdové období, účetní doklady. Postup pro výpočet mzdy - hrubá mzda, odčitatelné položky, daň z příjmu, čistá mzda, výpa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

45x

Účtová třída 0 - část 1/7

Účtová třída 0 - účtování pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a jeho zařazení do užívání, účtování odepisování dlouhodobého nehmotného majetku, ú... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

52x

Účtová třída 1 - část 2/7

Účtová třída 1 - 138 přehledně zpracovaných účetních případů z účtovací třídy 1. Předchozí část naleznete zde Účt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

51x
1  2  »