Referáty účetnictví

Název Goodness Staženo

Dlouhodobý majetek

Práce se zabývá dlouhodobým nehmotný a hmotným majetkem, který charakterizuje. Popisuje jeho pořízení, odepisování a vyřazení z provozu. Dlouhodobý hm... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

54x

DTSS - Účetní doklady

Práce se zabývá přehledem účetních dokladů, jejich druhy, obsahem, náležitostmi, vyhotovováním, opravami a oběhem. Na konci je uveden testík, který by... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

94x

Odměňování práce

Formy mzdy - časová, úkolová, mzdové období, účetní doklady. Postup pro výpočet mzdy - hrubá mzda, odčitatelné položky, daň z příjmu, čistá mzda, výpa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

45x

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku - vypracovaný příklad

Tato práce obsahuje vypracovaný příklad pro odpis dlouhodobého hmotného majetku. Na základě zadání, kdy podnikatel koupil v roce 2008 transportní zaří... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

988x

Podvojné účetnictví - příklad

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

2640x

Popis průběhu praxe

Seminární práce popisuje den po dni průběh praxe žákyně střední školy, která dostala nabídku zaměstnání v restauraci jako účetní. Kromě historie vesni... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví, Ekonomie

27x

Příklad na rozvahu

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

815x

Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím pro živnostníka

Jedná se o zpracované zadání ze 4. ročníku SŠ, kde jde o porovnání účetnictví a daňové evidence z pohledu zákonných podmínek jejich vedení. Současně j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

41x

Rozvaha

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

1417x

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení

Práce seznamuje s řídícím cyklem v managementu. Vyjmenovává, a postupně charakterizuje jeho čtyři základní fáze, které na sebe navazují. Jsou to, plán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

291x
1  2  »