Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Umělecké obory

Referáty umělecké obory

Dějiny umění (31) Design (4) Divadlo (11) Film - filmová teorie, dějiny filmu (9) Film - rozbory a obsahy (15) Fotografie (5) Hudba moderní (9) Hudba vážná (17) Malířství (10) Sochařství (4) Umělecké - ostatní (24) Umělecké obory - cizojazyčné práce (13)
Název Goodness Staženo

Osvobozené divadlo - seminární práce

Jedná se o seminární práci z českého jazyka. V práci je popsán vývoj tohoto fenoménu, ale hlavní důraz je kladen na rozbor dobově laděných her, předst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

61x

Alfred Hitchcock a hororová tvorba - slovensky

Tato práce se věnuje Alfredu Hitchcockovi a hororové tvorbě. Vymezuje její definici. Popisuje, jaká je její podstata. Jmenuje průkopníky hororu ve svě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu, Umělecké obory - cizojazyčné práce

26x

Kinematografie

Práce velmi stručně a přehledně provází vývojem kinematografie od úplných počátků až do 40tých let tohoto století. Ukazuje důležité události, vynálezy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

198x

Kambodžská kinematografie

Seminární práce, která mapuje základní historické body kambodžské kinematografie rozdělené přehledně do několika období.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

3x

Fotografie - esej

Práce se zamýšlí nad fotografií a otázkou, jak její vznik změnil svět, jak fotografie podsouvají realitu, jak se stávají naší náhradní pamětí, nebo ta... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fotografie

36x

Vývoj a základní členění populární hudby

Tato práce podrobně charakterizuje jednotlivé popové proudy, věnuje se jejich podruhům a vyjmenovává jejich zástupce. Velmi citlivě zachycuje hudební ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

104x

Dějiny hudby

Hudba středověku - gregoriálnský chorál, polyfonie, středověká hudba na českém území. Renesance - nové hudební nástroje, důležití skladatelé, hudba če... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

294x

Vývoj a základní členění hudebních forem

Tato práce velmi podrobně a přehledně zachycuje vývoj a dělení jednotlivých typů hudebních forem. Definuje také hudební formu, její prvky a věnuje se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

108x

Impresionismus a Claude Monet

Jedná se o vypracování otázky Co přinesl impresionismus nového vzhledem k předchozím uměleckým směrům, o co usilovali impresionisté v malířském tvůrčí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

554x

Dadaismus

Práce velmi zevrubně představuje umělecký směr přelomu 19. a 20. století, který se odrazil ve výtvarném umění a literatuře. Text vyjmenovává umělce to... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

51x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]