Seminarky.cz > Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ulice: Kamýcká 129

Město: Praha 6 - Suchdol

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Time management

Seminární práce pojednává o roli time managementu v dnešní době, jeho zásadách, koncepcích a pravidlech. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Časový management


456x

Vedení lidí v organizaci

Úvod. Cíl práce. Vedení lidí. Prvky vůdcovství. Rozdíly mezi leadership a managementship. Vývoj úvah o vedení lidí v organizaci. Styly vedení - teorie... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management

408x

Investování na finančním trhu- investiční portfolio

Práce se zabývá problematikou investování úspor. Práce se snaží o vytvoření investičního portfolia, které bude v budoucnu možné upravit s ohledem na z... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Finanční plány

286x

Manažerské rozhodování

Seminární práce do předmětu Teorie řízení vymezuje pojem rozhodování, stručně klasifikuje teorie rozhodování a popisuje prvky či strukturu rozhodovací... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management


256x

Vitkovice Holding, a.s. - strategie a strategická analýza

Seminární práce, jejíž zadáním bylo zpracovat strategickou analýzu podniku. Zde jde konkrétně o koncern Vítkovice Holding, a.s. Kromě stručné charakte... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Strategický management

250x

Tisknutelný výsledek z databáze Access - seminární práce

Autorka na dvou stránkách zpracovává toto zadání: text výsledné práce nemusí souviset s databází. Práce je vytištěna na listu papíru formátu A4 jakouk... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Software

212x

E-learning

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika

173x

Peter F. Drucker

Projekt je o Peteru F. Druckerovi do předmětu Teorie řízení (ČZU v Praze), vrcholné autoritě ve věcech managementu a řízení firem. Obsahem je jeho st... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management

171x

Grafické formáty

Práce přehledně, na grafických příkladech, charakterizuje základní typy grafických formátů - bitmapy, vektorové formáty a metaformáty. Bitmapovou a ve... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Počítačová grafika

117x

Bourec morušový

Práce je zaměřena na život Bource morušového, na jeho hystorii, systémové zařazení, vývoj a chov. Dále popisuje výrobu, složení, druhy a vlastnosti he... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Hospodářská politika, Biologie

105x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]