Název Goodness Staženo

Analytická geometrie I.

Práce se zaměřuje na analytickou geometrii. V první části popisuje základní pojmy jako jsou soustava souřadnic, vzdálenost dvou bodů nebo kartézská so... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Analytická geometrie II.

Práce se zaměřuje na analytickou geometrii. Ve druhé části se zabývá přímkou v rovině, vzájemnými polohami v rovině a nakonec metrickými vlastnostmi v... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Analytická geometrie III.

Práce charakterizuje analytickou geometrii. Ve třetí části nejprve popisuje přímku v prostoru a rovinu v prostoru. Dále se zabývá vzájemnými polohami ... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Analytická geometrie- kuželosečky I.

Práce obsahuje analytickou geometrii neboli kuželosečky I. V první části popisuje základní pojmy jako jsou například kuželosečky nebo parabola. Dále s... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Analytická geometrie- kuželosečky II.

Práce se zaměřuje na analytickou geometrii zejména na kuželosečky. Ve druhé části jsou probírány hyperbola a parabola. První část naleznete zde.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Analytická geometrie- kuželosečky III.

Práce obsahuje analytickou geometrii zejména kuželosečky. Ve třetí části vysvětluje vzájemnou polohu přímky a kuželosečky. První část naleznete detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Anglická gramatika: Budoucí čas prostý a průběhový - výukový list 10/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a užití budoucího času průběhového a prostého v anglickém jazyce. Práce je psán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

268x

Anglická gramatika: Časová souslednost - výukový list 20/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje pravidla časové souslednosti v nepřímé řeči anglického jazyka. Práce je psána v kombinaci češt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

234x

Anglická gramatika: Číslovky - výukový list 29/29

Výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s významem a pravidly užití číslovek v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličtiny... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

246x

Anglická gramatika: Členy - výukový list 23/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje se zásadami užití neurčitého, určitého a nulového členu v anglickém jazyce. Práce je psána v k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

212x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [35]