Název Goodness Staženo

Spoje kolíky

Práce se zaměřuje na základní popis spojů pomocí kolíků.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola


127x

Polotovary vyráběné tvářením za tepla

Práce obsahuje bohatě ilustrovaný studijní materiál k tématu polotovary vyráběné tvářením za tepla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola


97x

Měření ozubených kol

Práce obsahuje popis práce na téma Měření ozubených kol a to pomocí různých metod. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

79x

Měření závitů

Práce se zaměřuje na postup práce při měření závitů. Jedná se o různé metody měření závitů. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

67x

Francouzská buržoazní revoluce, cesta k ní a po ní– encyklopedie světových dějin 19/30

Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky o francouzské buržoazní revoluci. Vhodné především pro získávání hlubších ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Průmyslová škola


66x

Druhy namáhání

Práce obsahuje vysvětlení základních druhů namáhání strojních součástí.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

0x