Název Goodness Staženo

Jiří Prokop: Sociologie výchovy - skripta

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

403x

Média a společnost

Práce je zaměřena výpisky z knihy Média a společnost. Práce obsahuje například: proč studovat média, média a jejich postavení ve společnosti, masová m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Právo, Sociologie, Humanitní - ostatní, Sociální práce

0x

Pedagogická psychologie

Práce obsahuje studijní oporu k předmětu Pedagogická psychologie. Práce se zabývá základními otázkami a problémy oboru, jako například: pedagogická ps... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Právo, Psychologie, Sociologie, Sociální práce

0x

Rodina jako instituce a vztahová síť

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

373x

Sociální patologie

Tato práce se zabývá sociální patologií. Nejprve se věnuje problematice šikany, poté definuje pojem agresivita. Popisuje stav českého vězeňství, včetn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

10x

Sociální psychologie - skripta

Tato publikace seznamuje se základními pojmy sociální psychologie a jejím vztahem k ostatním disciplínám. Přibližuje nejstarší názory na sociální chov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

197x

Sociální psychologie: Zapracované otázky ke zkoušce

Práce obsahuje detailně zpracované otázky ke zkoušce psychologie. Na začátku popisuje předmět a základní problémové zaměření sociální psychologie či h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

8x

Sociologie

Práce rozebírá zásady sociologie médií. Popisuje funkce komunikace, masovou kulturu, základní členění médií, problematiku fám nebo teorii spirály mlče... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

0x

Sociologie - slovník cizích slov

Práce obsahuje abecedně řazené cizí pojmy potřebné ke studiu sociologie. U každého pojmu je vždy uvedeno české vysvětlení.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

109x

Sociologie, příprava ke zkoušce

Práce obsahuje vypracované otázky ze sociologie. Byly vypracovány ke zkoušce v prvním semestru bakalářského studia speciální pedagogiky. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

6x
1  2  »