Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze
Ekonomické obory (128) Finanční oblast (8) Humanitní vědy (579) Jazyky (1) Přírodní vědy (24) Technické obory (6) Umělecké obory (18)
Název Goodness Staženo

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Nezaměstnanost - výpisky z knihy

Tyto výpisky seznamují s nezaměstnaností. Formou stručných bodů popisují její význam a měření. Uvádí ekonomickou interpretaci nezaměstnanosti, zejména... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

3755x

Konspekt knihy - Claude Lévi-Strauss: Rasa a dějiny

Klasicky pojatý konspekt knihy Rasa a dějiny dle českého vydání z roku 1999.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

2746x

Niccolo Machiavelli: Vladař

Text se zabývá rozborem knihy Vladař italského historika Niccoli Machiavelliho. Nejdříve dílo stručně představuje, poté se zaměřuje na popis hlavních ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

2481x

Z. Matějček: Po dobrém nebo po zlém - rozbor knihy

jedná se o pedagogický rozbor knihy, kdy velká část práce je zaměřena na odměny a tresty.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

2253x

Řízení lidských zdrojů

Pojmy - lidské zdroje, význam, vlivy, vývoj lidských zdrojů. Teorie strategického řízení lidských zdrojů (dále LZ). Problematika strategického řízení ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

1830x

Miloslav Synek: Podniková ekonomika a řízení podniku - výtah

Práce je výtahem z vybraných kapitol knihy profesora Miloslava Synka Podniková ekonomika a řízení podniku. Zabývá se podnikáním, jeho právními úpravam... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

1523x

Konrád Lorenz: Osm smrtelných hříchů - referát o knize

Referát o knize, v níž se prolíná filozofie v úvahách o nejobecnějších otázkách lidského života s informacemi ekologického a sociologického charakteru... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Ekologie

1443x

Aristoteles: Etika Nikomachova - slovensky

Práce shrnuje základní údaje o životě tohoto významného filozofa. Poté charakterizuje strukturu Etiky Nikomachovy. Autorka se dále zabývá osmou knihou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

1341x

Martin Buber: Já a ty

Práce přibližuje a rozebírá hlavní myšlenky tohoto filozofického díla, které charakterizuje, a proti sobě vymezuje svět zkušeností, a svět vztahů, kte... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1249x

Fobie - výtah z encyklopedie Diderot

Obsahuje definici fóbie, a výčet základních typů fóbií, včetně charakteristiky v heslech.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

1202x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [75]