Ekonomická teorie (35) Ekonomické - ostatní (2) Ekonomické cizojazyčné práce (1) Ekonomie (27) Evropská unie (4) Globalizace (1) Korespondence (1) Logistika (1) Management (14) Marketing (7) Marketingový mix (1) Monetární politika (6) Obchodní jednání (2) Osobnost managera (3) Podniková ekonomika (7) Propagace (1) Řízení lidských zdrojů (13) Strategický management (6) Světová ekonomika (3) Veřejná ekonomika (4) Výrobek (1)
Název Goodness Staženo

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Nezaměstnanost - výpisky z knihy

Tyto výpisky seznamují s nezaměstnaností. Formou stručných bodů popisují její význam a měření. Uvádí ekonomickou interpretaci nezaměstnanosti, zejména... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

3755x

Řízení lidských zdrojů

Pojmy - lidské zdroje, význam, vlivy, vývoj lidských zdrojů. Teorie strategického řízení lidských zdrojů (dále LZ). Problematika strategického řízení ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

1830x

Miloslav Synek: Podniková ekonomika a řízení podniku - výtah

Práce je výtahem z vybraných kapitol knihy profesora Miloslava Synka Podniková ekonomika a řízení podniku. Zabývá se podnikáním, jeho právními úpravam... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

1523x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Inflace a nezaměstnanost - výpisky z knihy

Tyto výpisky stručně seznamují s inflací a nezaměstnaností. Vypisují alternativní zdroje inflace a popisují Phillipsovu křivku. Zabývají se otevřenými... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

866x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Mzdy a trh práce - výpisky z knihy

Tyto výpisky jsou zaměřeny na popis souvislostí mzdy a práce. Nejprve je obecně zhodnocena úroveň mezd, poptávka po práci a nabídka práce. Zmíněna je ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

821x

Rešerše literárních pramenů - Marketing

Práce uvádí rešerše 7 literárních pramenů týkajících se oblasti marketingu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

673x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Inflace, definice a náklady - výpisky z knihy

Výpisky seznamují s inflací. Velmi stručně popisují nejen cenové indexy, ale také historii inflace a její tři stupně závažnosti. Závěr se zabývá důsle... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

512x

Personální management - výpisky ze skript

Stručné, nicméně obsahově bohaté výpisky ze skript personálního managementu. Vhodné pro vytvoření orientace v tématice personálního managementu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

498x

Pavla Macurová: Metoda QFD (Quality Function Deployment)

V práci je přesně popsán postup aplikace metody, otázky, na které je třeba si zodpovědět a transformace požadavků do této metody. Na závěr je celý pos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek

498x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Chudoba, rovnost a efektivnost - výpisky z knihy

Výpisky stručně seznamují s chudobou. Zabývají se měřením a trendy chudoby. Charakterizují náklady rovnosti. Věnují se politice proti chudobě. Zmiňují... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

494x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]