Andragogika (3) Antropologie (13) Etnologie (3) Filozofie (123) Historie (95) Humanitní - ostatní (3) Humanitní cizojazyčné práce (22) Komunikace (18) Literatura (27) Nauky o českém jazyce (12) Pedagogika (46) Pedagogika - speciální (18) Politologie (56) Právo (12) Psychologie (78) Religionistika/Náboženství (21) Sociální práce (22) Sociologie (103) Tělesná výchova - teorie (4) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Bohuslav Havránek a Josef Hrabák: Výbor z České literatury od počátku až po dobu Husovu - výpisky z knihy

Výpisky seznamují s nejstaršími literárními památkami na našem území. Souvislým textem informují o staroslověnském písemnictví. Popisují Proglas a Živ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

0x

Daniel Rops: Biblia a jej ľud - rozbor knihy slovensky

Práce seznamuje s knihou Daniela Ropsa Biblia a jej ľud. Tato kniha představuje ucelený obraz celého Pentateuchu i Dějin spásy. Text se zaměřuje na St... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Humanitní cizojazyčné práce

0x

Sue Grandová: Ozvěny zla - slovensky

Seminární práce se soustřeďuje na rozbor knihy Sue Grandové Ozvěny zla. Místo úvodu patří biografii spisovatelky a stručná charakteristika její tvorby... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

0x

Erich Auerbach: Mimesis (první dvě kapitoly)

Práce seznamuje s obsahem prvních dvou kapitol knihy Mimesis Ericha Auerbacha, v nichž jsou porovnávána díla řecké a římské antiky s texty křesťanské ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Literatura

0x

Martin Scott Peck: Svět, který čeká na zrození (kapitola Návrat k civilizovanosti)

Výpisky z kapitoly Návrat k civilizovanosti z knihy Svět, který čeká na zrození Martina Scotta Pecka jsou přehledně zpracované formou odrážek. V práci... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

0x

Příruční mluvnice češtiny: oddíl Koherence textu

Práce obsahuje výpisky z kapitol knihy Příruční mluvnice češtiny (eds. Karlík, Nekula, Rusínová) věnujících se tématu koherence (soudržnosti) textu. V... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

0x

Karl Jaspers - Otázka viny

Filosofické dílo Od Karla Jasperse, ve kterém řeší otázku německé viny ve vztahu k válce a otázku viny obecně. Podrobné výpisky, zachyceny všechny myš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

0x

Obecná psychologie II - poznámky Plháková

Práce obsahuje detailní poznámky z obecné psychologie. Rozebírá emoce i motivace. Jedná se o poznámky profesorky Plhákové. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

0x

Sociální psychologie - Výrost a Sleměník

Práce obsahuje detailní výpisky z učebnice na předmět sociální psychologie od Výrosta a Sleměníka. Rozebírá nejen socializaci, sebesystém, ale i posto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

0x

Cuřín – Vývoj českého jazyka a dialektologie, poznámky z knihy

Práce obsahuje výpisky z knihy od Cuřína. Práce je vhodná jako doplněk při studiu, zejména pro historickou mluvnici a dialektologii. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [56]