Název Goodness Staženo

Karel Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese

Práce pojednává o knize Karla Kopřivy Lidský vztah jako součást profese. Autorka předkládá ponaučení, která z ní vyčetla. Vysvětluje přínos knihy a oc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

899x

Lidský vztah jako součást profese

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

304x

Oldřich Matoušek:Základy sociální práce a Kapitoly z Metod a řízení sociální práce - výpisky z vybraných kapitol

Jedná se o výpisky z vybraných kapitol z knihy Základy sociální práce Oldřicha Matouška. Práce formou souvislého textu přibližuje poslání, paradigmata... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

279x

Marková Zdeňka a kol.: Mentálně postižené dítě v rodině - obsah knihy

Práce je zpracovaným výtahem ze stejnojmenné odborné literatury od Zdeňky Markové a spol. Text stručně charakterizuje problematiku života rodiny s pos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

275x

Karel Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese - výpisky z knihy

Jedná se o výpisky z knihy Karla Kopřivy Lidský vztah jako součást profese. Text charakterizuje nejen vztah mezi pracovníkem a klientem, ale také vnit... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

153x

Rodina našich předků

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

144x

Pavel Říčan: S Romy žít budeme, jde o to jak - obsah knihy

Jedná se o obsah knihy od Pavla Říčana na téma S Romy žit budeme, jde o to jak. V první části práce je ve stručnosti představeny historie Romů a jejic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

136x

Oldřich Matoušek: Metody a řízení sociální práce - výpis z kapitol 5. - 17.

Práce obsahuje výpisky z kapitol 5. - 17. z knihy Metody a řízení sociální práce Oldřicha Matouška. Seznamuje s případovou prací, poradenstvím, krizov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

133x

Streetwork

Jedná se o vysvětlení pojmu streework, jeho historii a vše co k němu patří.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

97x

Domácí tradice v sociální práci

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

94x
1  2  3  »