Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze
Angličtina (5) Biologie (10) Čeština (6) Dějepis (47) Ekonomie (1) Fyzika (3) Chemie (3) Literatura (5) Obchodní akademie (2) Ostatní předměty (9) Pedagogika (3) Právo (3) Profi práce (1) Sociálně-právní škola (1) Účetnictví (2) Umění/hudba (5) Základy společenských věd (37) Zdravotnická škola (2) Zemědělská, potravinářská škola (1) Zeměpis (8)
Název Goodness Staženo

Kinematika pohybů hmotného bodu

Maturitní otázka - co je to kinematika, pojmy hmotný bod, vztažná soustava, polohový vektor, trajektorie, dráha, rychlost, zrychlení. Pohyb rovnoměrný... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

42x

Dynamika pohybů hmotného bodu

Maturitní otázky - co je to dynamika, newtonovy pohybové zákony (včetně originálního latinského znění), zákon zachování hybnosti, inerciální vztažné s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

39x

Aristoteles: O duši + srovnání s poznatky moderní hypnózy

Jedná se o shrnutí Aristotelova díla O duši - 3 "druhy duše", duše jakožto tvar těla. Dále jsou shrnuta základní pravidla moderní hypnózy, tj. sugesce... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

195x

Zdirad Milota Polák: Cestopisy

První moderní český cestopis Zdirada Miloty Poláka, jeho stručný životopis a charakteristika míst, která navštívil. či úryvek z cestopisu, kterým Z.M.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

7x

Thomas More: Utopie

Práce se skládá ze tří částí. První obsahuje život sira Thomase Moora. Druhá shrnuje obsah díla. Třetí se pak zabývá shrnutím a rozvedením obsahu, vče... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

40x

Dlouhodobý majetek

Práce velmi podrobně rozebírá problematiku dlouhodobého majetku. Nejdříve uvádí definici a členění. Dále seznamuje s jeho pořízením, oceněním, používá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

60x

Erich Fromm: Mít nebo být? - esej

Práce seznamuje s knihou Ericha Fromma Mít nebo být? Uvádí základní životopisná data autora, a seznamuje s obsahovou stránkou knihy. Poté se již formo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

97x

Thomas More - Utopie

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

44x

Vesnická kolonizace a hospodářství

Práce je stručným popisem vesnické lonizace. Kolem roku 1000 prudce vzrostlo množství evropského obyvatelstva přibližně na 40 milionu. To umožnila vyš... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

177x

Platon - recenze Phaidros

Celková charakteristika spisu, platonský dialog, postavy. Východisko - Lysiova řeč o lásce. První Sókratova řeč - pojmosloví, jasná řeč. Druhá Sókrato... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

322x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]