Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze
Angličtina (5) Biologie (10) Čeština (6) Dějepis (47) Ekonomie (1) Fyzika (3) Chemie (3) Literatura (5) Obchodní akademie (2) Ostatní předměty (9) Pedagogika (3) Právo (3) Profi práce (1) Sociálně-právní škola (1) Účetnictví (2) Umění/hudba (5) Základy společenských věd (37) Zdravotnická škola (2) Zemědělská, potravinářská škola (1) Zeměpis (8)
Název Goodness Staženo

Miloš V. Kratochvíl: Českou minulostí

Práce obsahuje heslovité výpisky z knihy Miloše V. Kratochvíla Českou minulostí. Text pokrývá období pravěku a středověku do 13. století. Seznamuje s ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

0x

Dějiny filosofie

Výpisky z knihy ve své první části charakterizují předmět a cíl filosofie a vymezují její vztah k vědě i náboženství. Po rozdělení filosofických disci... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Biologie-Cévní soustava člověka

Práce obsahuje výpisky na téma cévní soustava člověka z předmětu biologie. Popisuje funkce tělních tekutin či krve, dále pak krevní skupiny či imunitu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Oldřich Tůma a kol.: „SRPEN 69“ - interpretace pramenů k soudobým dějinám (recenze)

Recenze edice dokumentů týkajících se vývoje v Československu v srpnu roku 1969, tedy v období prvního výročí okupace Československa spřátelenými armá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Čeština, Dějepis

0x

Základy ekonomie

Výpisky z knihy pojednávají o základech ekonomie. V základních hlavních přibližují její rozdělení a směry a seznamují se základními ekonomickými pojmy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

1x

Živočichové

Práce založená na kombinaci výpisků z knih a zápisků z hodin přehledně a za doprovodu řady obrázků zpracovává téma živočichů. Nejprve se věnuje jejich... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


1x

Jazyk, řeč a komunikace

Práce se zabývá vznikem lidské řeči, komunikací a jejími složkami, řečí, funkcí jazyka, jazykovědou a jazykovými disciplínami. V poslední řadě uvádí p... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Čeština

1x

Antičtí atomisté, sofisté a Sokrates

Práce obsahuje text na téma antičtí atomisté, sofisté a Sokrates. Nejprve se zaměřuje na předchůdce atomistů, poté popisuje antické atomisty a sofisty... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Profi práce, Základy společenských věd

1x

Dějiny pravěku

Výpisky z knih vhodné pro 6. třídu ZŠ a 1. ročník SŠ charakterizují jednotlivá období pravěku. Postihují přírodní podmínky, vývoj člověka, společenské... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

2x

Obecná biologie, viry a prokaryotické organismy a jednobuněční

Práce, která je kombinací výpisků z knih a zápisků z hodin, na většině svého prostoru probírá poznatky z obecné biologie a v závěru se věnuje také vir... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


2x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]