Název Goodness Staženo

Úvod do studia psychologie

Práce obsahuje vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Úvod do psychologie. Práce je vhodná také jako příprava ke státnicím. Práce postihuje základní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Právo, Psychologie, Sociologie, Sociální práce

0x

Didaktika základní školy

Práce obsahuje vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Didaktika základní školy. Otázky se zabývají například didaktikou jako vědou nebo problémem h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Psychologie, Sociální práce

0x

Didaktika

Práce obsahuje vypracované otázky z předmětu Didaktika základní školy. Otázky se zabývají základními problémy oboru, jako například: didaktika, její p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Právo, Psychologie, Sociální práce

0x

Zneužívání psychoaktivních látek - otázka ze sociální patologie 2/5

Otázka ke zkoušce ze sociální patologie probírá zneužívání psychoaktivních látek a jeho souvislosti. Po představení stěžejních pojmů a problémů oblast... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Sociální práce

1x

Návykové a impulzivní poruchy - otázka ze sociální patologie 3/5

Otázka ke zkoušce ze sociální patologie rozebírá rizikové faktory a projevy návykových a impulzivních poruch. Úvodní pasáž vymezuje hlavní pojmy oblas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Sociální práce

1x

Rozhovor jako nástroj sociální práce - podklady ke zkoušce

Práce v bodech charakterizuje techniku rozhovoru jako nástroj sociální práce s důrazem na systemické pojetí rozhovoru. V úvodu je metoda rozhovoru str... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

1x

Suicidální jednání - otázka ze sociální patologie 1/5

Otázka ke zkoušce ze sociální patologie shrnuje poznatky o sebevražedném jednání a sebepoškozování. Úvod vymezující relevantní pojmy střídá nástin způ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Sociální práce

2x

Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny - otázka ze sociální patologie 4/5

Otázka do předmětu sociální patologie s názvem Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny v úvodu definuje rodinu a její typy. Poté se zabý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Sociální práce

8x

Tresty dětí a děti ulice v Německu - německy

Práce shrnuje v krátkých heslech v německém jazyce důvody, které vedou k trestání dětí v rodinách a ve školách a zabývá se i formami jednotlivých tres... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce, Humanitní cizojazyčné práce

9x

Kriminalita a delikvence - otázka ze sociální patologie 5/5

Poslední ze série otázek ze sociální patologie řeší problematiku kriminality a delikvence. Po úvodních definicích následuje výčet faktorů zvyšujících ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

9x
1  2  3  4  »