Název Goodness Staženo

Teorie práva

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

20x

Základy práva

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

32x

Obchodní právo

Obchodní právo. Charakteristika, podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík, obchodní jméno, podnik, obchodní tajemství, obchodní majetek, hospodářské s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

61x

Pracovní právo

Jedná se o zpracování maturitní otázky z oblasti pracovního práva. V práci vysvětleny pojmy jako pracovní poměr, druhy pracovních poměrů, vznik, zánik... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

47x

Ústavní právo - výpisky z SŠ

Práce obsahuje výpisky z oblasti ústavního práva. Nejdříve definuje formy státního zřízení, poté uvádí komentovanou charakteristiku Ústavy ČR a Listin... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

11x

Ekonomika podniku pro 1. ročník nástavbového studia - výpisky

Práce přináší stručně psaný, ale informačně plnohodnotný přehled obecných ekonomických pojmů a především problematiky podnikání a ekonomiky podniku. P... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Ekonomie

7x

Ekonomika podniku pro 2. ročník nástavbového studia - výpisky

Výpisky z ekonomiky stručně, ale přehledně nabízí přehled obecných ekonomických pojmů, především z oboru ekonomiky podniku. První část seznamuje s pro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Ekonomie

3x

Základy práva pro střední odborné školy, obchodní akademie a jiné typy odborných škol

Zápisky ze základů práva poskytují základní úvod do právní problematiky. Nejprve vymezují právo a dávají ho do vztahu s morálkou, dále uvádějí funkce ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

0x

Teorie práva

Práce charakterizuje, a vymezuje základní pojmy, jako je právo, právní řád, prameny práva, právní systém, veřejné, soukromé, hmotné a procesní právo, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

2495x

Odvětví práva v ČR

Tato práce obsahuje definice právního odvětví a jejich dělení. Charakterizuje veřejnoprávní, soukromoprávní, i smíšené odvětví práva.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

1310x
1  2  3  4  »