Název Goodness Staženo

Správní právo

Zápisky z hodin věnované oboru správního práva nejprve dané odvětví charakterizují a následně se samostatně zabývají veřejnou a vnitřní správou. U veř... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

0x

Základy práva pro střední odborné školy, obchodní akademie a jiné typy odborných škol

Zápisky ze základů práva poskytují základní úvod do právní problematiky. Nejprve vymezují právo a dávají ho do vztahu s morálkou, dále uvádějí funkce ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

0x

Podniky a jejich právní normy

Práce popisuje podniky a jejich právní normy. Za jakých podmínek může být podnik založen, za jakých nikoli, kdo může založit podnik. Dále se specifiku... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Ekonomie

0x

Trestné právo

Trestní právo je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění proti chráněným společnostem a individuálním zájmům. Rozdělujeme... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Právo

0x

Právo

Práce detailně rozebírá problematiku práva. Jsou v ní zahrnuty témata jako trestní právo, dědictví, rodinné právo ... Materiál je vhodný k přípravě k ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Právo

0x

Poznámky z ekonomie: EU, národní hospodářství, integrační procesy - výpisky

Výpisky se velmi krátce věnují oblasti národního hospodářství a integračním procesům. Seznamují s Evropskou unií (EU), jejími cíli, orgány, systémem b... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

1x

Právo

Práce nás seznamuje s úvodem do nauky práva, uvádí jeho základní dělení, popisuje, co je to právní řád, právní normy, třídí právo podle obsahu a jmenu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Právo

1x

Lidská práva a Listina základních práv a svobod

Práce nás seznamuje s vývojem lidských práv, Listinou základních práv a svobod a s českou Ústavou. Popisují se lidská práva, významné listiny, listina... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis, Právo

1x

Soukromé právo, soudy, notáři a advokáti

Práce seznamuje s oblastmi soukromého práva – tedy právem občanským, rodinným a pracovním, a také se věnuje problematice soudů, notářů a advokátů. Jed... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

2x

Poznámky z ekonomie: Zahraniční obchod - výpisky

Práce se stručně zabývá pojmy a otázkami spjatými se zahraničním obchodem. Přibližuje význam mezinárodního obchodu pro zúčastněné země, specifikuje je... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Ekonomie

2x
1  2  3  4  »