Název Goodness Staženo

Správní právo

Zápisky z hodin věnované oboru správního práva nejprve dané odvětví charakterizují a následně se samostatně zabývají veřejnou a vnitřní správou. U veř... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

0x

Základy práva pro střední odborné školy, obchodní akademie a jiné typy odborných škol

Zápisky ze základů práva poskytují základní úvod do právní problematiky. Nejprve vymezují právo a dávají ho do vztahu s morálkou, dále uvádějí funkce ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

0x

Podniky a jejich právní normy

Práce popisuje podniky a jejich právní normy. Za jakých podmínek může být podnik založen, za jakých nikoli, kdo může založit podnik. Dále se specifiku... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Ekonomie

0x

Poznámky z ekonomie: EU, národní hospodářství, integrační procesy - výpisky

Výpisky se velmi krátce věnují oblasti národního hospodářství a integračním procesům. Seznamují s Evropskou unií (EU), jejími cíli, orgány, systémem b... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

1x

Soukromé právo, soudy, notáři a advokáti

Práce seznamuje s oblastmi soukromého práva – tedy právem občanským, rodinným a pracovním, a také se věnuje problematice soudů, notářů a advokátů. Jed... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

2x

Poznámky z ekonomie: Zahraniční obchod - výpisky

Práce se stručně zabývá pojmy a otázkami spjatými se zahraničním obchodem. Přibližuje význam mezinárodního obchodu pro zúčastněné země, specifikuje je... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Ekonomie

2x

Základy mikroekonomie

Práce formou odrážek zachycuje významné pojmy, oblasti, teorie a otázky mikroekonomie. Po úvodních definicích základních ekonomických kategorií a vyme... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Ekonomie

2x

Personální činnost podniku

Práce zpracovává personální činnost podniku, též jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnanci a naopak.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Ekonomie

2x

Trestní právo hmotné a procesní

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

2x

Poznámky z ekonomie: Vnitrostátní a zahraniční obchod - výpisky

Výpisky se zabývají vnitrostátním a zahraničním obchodem. Specifikují obchodní činnosti a seznamují s jejich členěním, popisují velkoobchodní i maloob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

3x
1  2  3  4  »