Název Goodness Staženo

České a slovenské baroko

Práce stručně uvádí díla a představitele českého a slovenského baroka.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

61x

Dějiny hudby

Tyto zápisky z předmětu Dějiny hudby II. jsou věnovány dějinám hudby od baroka až po hudbu 20. století. Představují hlavní světové, ale také české hu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

1x

Dějiny hudby - středověk

Práce se zabývá kompletním rozborem dějin hudby v období středověku.... (detail)

Typ školy: Konzervatoř

Kategorie: Umění/hudba

0x

Dějiny umění

Dějiny umění = dějiny myšlení lidstva. Druhy výtvarného umění jsou tyto sochařství, malířství a architektura. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

4x

Dějiny umění - Egypt

Zápisky z hodin píší o dějinách umění v Egyptě. Starověký Egypt, zde se píše o písmu, posmrtném životě, balzamováním, o bozích či panovnících. Dále o ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

5x

Dějiny umění - Sumerové, Akkádové, Řecko a Řím, románské a gotické umění - výpisky

Práce obsahuje výpisky z dějin umění. Heslovitou formou seznamuje s uměním v pravěkých jeskyních, zejména malbami. Poté se zabývá architekturou starov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

24x

Dějiny umění- pravěk (keramika)

Práce obsahuje stručně vypracovanou maturitní otázku z dějin umění na téma pravěk. Rozebírá jednotlivé fáze pravěku a nakonec i trochu keramiku. Práce... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

0x

Díla Leonarda da Vinci

Zápisky z dějin umění stručně charakterizují tří významná díla Leonarda da Vinci, a to Madona ve skalách, Poslední večeře a Mona Lisa.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

145x

Gotický sloh v Čechách

Jedná se o krátké shrnutí gotiky v Čechách z pohledu architektury, sochařství a malířství.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

322x

Gotika a románské stavby v České republice

Zápisky nejprve stručně časově zařazují gotiku a uvádějí architektonické principy gotických staveb. Druhá část seznamuje se třemi románskými stavbami ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Zeměpis, Umění/hudba

91x
1  2  3  4  »