Název Goodness Staženo

Pražské památky

Práce formou velmi stručných hesel popisuje vybrané historické památky Prahy.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

0x

Dějiny umění- pravěk (keramika)

Práce obsahuje stručně vypracovanou maturitní otázku z dějin umění na téma pravěk. Rozebírá jednotlivé fáze pravěku a nakonec i trochu keramiku. Práce... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

0x

Nauka o nástrojích

Práce se zabývá kompletním rozbodem různých hudebních nástrojů. Probírá se jejich historie, současnost a využití.... (detail)

Typ školy: Konzervatoř

Kategorie: Umění/hudba

0x

Dějiny hudby - středověk

Práce se zabývá kompletním rozborem dějin hudby v období středověku.... (detail)

Typ školy: Konzervatoř

Kategorie: Umění/hudba

0x

Dějiny hudby

Tyto zápisky z předmětu Dějiny hudby II. jsou věnovány dějinám hudby od baroka až po hudbu 20. století. Představují hlavní světové, ale také české hu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

1x

Malířství baroka

Práce nejprve popisuje barokní témata, žánry a vlivy na výtvarnou tvorbu. Poté formou stručných poznámek popisuje život a dílo nejvýznamnějších malířů... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

9x

Základní obory výtvarného umění

Text velmi stručně popisuje základní obory výtvarného umění. Charakterizuje nejen architekturu, sochařství a malířství, ale také užité umění, grafiku,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba


11x

Křesťanské umění

Práce se ve velké zkratce a zjednodušení věnuje charakteristice křesťanství, jeho rysům, a vývoji sochařství, architektury a malířství pod jeho vlivem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

19x

Dějiny umění - Sumerové, Akkádové, Řecko a Řím, románské a gotické umění - výpisky

Práce obsahuje výpisky z dějin umění. Heslovitou formou seznamuje s uměním v pravěkých jeskyních, zejména malbami. Poté se zabývá architekturou starov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

24x

Romanský sloh

Zápisky z hodin dějin umění se věnují románskému slohu, zejména architektuře. Po historickém a geografickém zařazení slohu popisují románskou architek... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

26x
1  2  3  »