Název Goodness Staženo

Immanuel Kant - principy transcendentální filozofie

Práce podává jen velmi stručné informace o Immanuelu Kantovi. Poté se věnuje definicím, a vymezení jednotlivých oblastí jeho učení, tj. transcendentál... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1237x

Německý idealismus (18. - 19. století)

Výpisky z přednášek filozofie seznamují s německým idealismem. Formou stručných odrážek uvádí jeho obecnou charakteristiku. Text dále informuje o význ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

361x

Dějiny etiky a etikety - přednášky

Jedná se o zpracovaný komplet přednášek o etice a etiketě a jejího vývoje od antiky po současnost a hlavně využití ve veřejné správě.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Historie

253x

Etika - výpisky z přednášek

Práce obsahuje výpisky z přednášek o etice. Definuje etiku jako vědní obor a zmiňuje východiska etiky a její uplatnění ve společnosti. Autor dále popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

192x

Základy filozofie – přednášky

Tato práce se zabývá základy filozofie. Obsahuje přepis přednášek z filozofie Zápodočeské univerzity, které se věnují představení tohoto oboru od anti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

174x

Křesťanství v proměnách doby

Tato práce seznamuje s vývojem křesťanství. Popisuje jeho počátky, včetně znaků, kterými s převládající antickou kulturou vyrovnávalo. Popisuje tuto v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

112x

Úvod do analytické filosofie - přednáška

Přednáška je věnována úvodu do analytické filosofie. Zabývá se pohledem analytické filosofie na otázky o světě, uvádí její základní charakteristiky a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

103x

Logika

Zápisky z přednášek logiky seznamují se základy logiky a jejím historickým vývojem od antiky po novověk.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie


70x

Etika - výpisky z přednášek

Práce je založena na výpiscích z přednášek o etice. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy etiky a axiologie. V dalších částech se autor zabývá katego... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

65x

Filozofie - vypracovaný test

Tato práce obsahuje 26 otázek a odpovědí z filozofie. Stručně, ale věcně uvádí do základů filozofie.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

55x
1  2  3  4  5  »