Banky (43) Burzy a cenné papíry (13) Daňová problematika (41) Finance (58) Finanční - ostatní (16) Finanční analýzy (7) Finanční matematika (1) Finanční plány (1) Kapitálové trhy (8) Pojišťovnictví (16) Účetnictví (57)
Název Goodness Staženo

Controlling - přednášky

Controlling - pojem , dvojí význam, předpoklady. Funkce a cíle controllingu - tři základní orientace, kritéria, struktura cílů. Controlling z hlediska... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

955x

Penzijní připojištění

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pojišťovnictví

652x

Financování zdravotnictví - přednášky

Jedná se o přepis přednášek na téma financování zdravotnictví. Jsou zde zanamenány hlavní prncipy fungování zdravotnictví v České republice, zmiňující... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

649x

Struktura daňové soustavy ČR - přednášky

Práce stručně popisuje strukturu daňové soustavy ČR. Uvedeno je členění veřejných příjmů, přímých a nepřímých daní, ostatních daňových příjmů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

607x

Mzdové výpočty

Práce nejprve definuje základní pojmy, jakými jsou pracovní doba, či různé typy mezd. Poté uvádí postup pro výpočet mzdy, včetně tabulek daňových páse... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

520x

Daňová soustava - výpisky z přednášek

Jedná se o výpisky z přednášek z VOŠ z předmětu finanční poradenství na téma daňová soustava. Práce se zabývá základními prvky daňové soustavy, zdaňov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

517x

Manažerské účetnictví - přednášky (část I.)

Zpracované přednášky z předmětu manažerské účetnictví.
Toto je první část přednášek. Ve druhé části najdete dalších sedm kapitol.
Druhou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

419x

Účetnictví - zápisky z přednášek

Jedná se o vypracované okruhy do předmětu Účetnictví. Práce se věnuje například rozvaze, kontrolním systémům účetnictví nebo odpisování. Dále se autor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

418x

Bankovní soustava v ČR - zápisky z přednášek

Jedná se o zápisky z přednášek na VOŠ na téma bankovní soustava v České republice. Práce se zabývá finančním trhem, dělením bank u nás, nebo například... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

285x

Účetní závěrka

Práce se zabývá účetní závěrkou. Charakterizuje ji a uvádí její druhy. Vyjmenovává jednotlivé složky závěrky - rozvaha, výkaz zisků a ztrát (výsledovk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

278x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [25]