Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rasová nenávist a porušování Listiny základních práv a svobod

Rasová nenávist a porušování Listiny základních práv a svobod

Kategorie: Právo, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce ze základů práva se formou souvislého přehledného textu zamýšlí nad rasovou nesnášenlivostí a jejími základy ve světě. Nejprve definuje základní práva a svobody a poté popisuje problematiku jejich vymáhatelnosti. Popisuje konkrétní problémy na různých místech světa. V závěru autor uvažuje nad vývojem rasismu v budoucnu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Lidská práva a svobody
3.
Listina základních práv a svobod
4.
Realizace práv a svobod
5.
Rasová nesnášenlivost
6.
Konkrétní problémy
6.1.
Přistěhovalectví ve Francii a Německu
6.2.
Situace v USA
6.3.
Rómové v Čechách
7.
Vize do budoucnosti

Úryvek

“ Znění článku 1 Listiny základních práv a svobod, že lidé jsou svobodní a rovni v důstojnosti i v právech znamená, že nelze vydat žádný právní předpis, který by některé lidi nebo jejich skupiny v jejich právech omezoval a určité občany diskriminoval. Jde tedy o výrazný posun od formulace v článku 1 Všeobecné deklarace lidských práv, kde se uvádí, že takovými se lidé již rodí. Na to navazuje ustanovení článku 3 ods.1 Listiny základních práv a svobod, že základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Uvedené znění naplňuje ustanovení článku 2, v nichž se účastnické státy zavazují zajistit tato práva všem jednotlivcům bez jakéhokoliv rozlišování.

Ukazuje se, že realizace i těchto základních ustanovení naráží na řadu problémů. Příkladem jsou rasistické útoky na Vietnamce a jiné Asijce a nedostatečná jejich ochrana. Značně složité a kontroverzní je i postavení Rómů. Ale nejde jen o nenávist rasovou a etnickou, která ostatně souvisí i se sociální problematikou. Nebrání nebo pohrdání těmito základními principy a závazky československého státu odůvodňovaná v jiných souvislostech např. tím, že jde o dočasné omezení občanských práv, nebo jen omezení toliko pro část občanů, je popředím trpkých zkušeností z minulosti, na něž se Listina ve své Preambuly odvolává. Při nastolování totalitních režimů se omezování občanských práv vztahovalo vždy nejprve na některou kategorii občanů a třeba jen ne příliš výrazně (zejména z hlediska těch, kterých se to přímo nedotklo), brzo však zasáhlo kategorie další a proklamovaná dočasnost se natolik vžila, že se stala principem politického a právního života. Byla podřizována tzv. vyšším cílům nebo zdůvodňována nezbytností danou obtížemi při deklarované cestě k zářivým zítřkům. Mnohdy ti, kteří původně omezování občanských práv některých kategorií občanů odůvodňovali, prosazovali, nebo se podíleli na organizování kampaní proti nim, se stali sami jejich oběťmi. I proto je třeba uznávat neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, jak se v Listině základních práv a svobod uvádí. V Listině se uvádí, že stát je založen na demokratických hodnotách. Je přirozené, že demokratický stát musí tyto své principy a hodnoty bránit. Takové ustanovení nacházíme např. v ustanovení §260 a 261 trestního zákona o podpoře a propagaci fašismu a podobného hnutí.

S rasovou nesnášenlivostí a diskriminací se dnes setkáváme na každém kroku. Rasová nenávist se dnes projevuje nejen vůči spoluobčanům jiné pleti, ale hlavně vůči zahraničním pracovníkům. Tito dělníci jsou většinou najímáni na nejhorší práce, ale na to rasisté nehledí a argumentují své rasistické čistky tím, že cizinci jim berou práci.

Ostré kampaně ze strany rasistických a neofašistických organizací vůči barevným přistěhovalcům se vedou v SRN. V Německu žije početná menšina Turků, proti kterým směřují hlavní rasistické akce. V roce 1981 byl vydán tzv. heidelberský manifest, který podepsalo i několik západo-německých profesorů. Ve výzvě se hovoří o "etnické katastrově“, o tom že prý v německé kultuře začínají převažovat cizí vlivy apod. Zvláště dnes, kdy většina obyvatel bývalé Jugoslávie opouští své domovy, velká část z nich odchází do Německa. To se určitě neobejde bez odezvy různých rasistických a neofašistických organizací."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse