Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Finanční řízení podniku - otázky ke státní zkoušce 2/2

Finanční řízení podniku - otázky ke státní zkoušce 2/2


Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky ke státní závěrečné zkoušce se zabývají finančním řízením podniku. Jsou souhrnem zápisků z přednášek a informací ze skript. Sledují různé aspekty financování podnikových aktivit od investičních rozhodnutí, plánování investic a metod jejich hodnocení, přes operativní, strategické či akciové finanční plánování nebo řízení likvidity po problematiku tichého společenství. Text obsahuje rovněž přehled forem financování podnikové činnosti. První část otázek naleznete na Finanční řízení podniku - otázky ke státní zkoušce 1/2.

Obsah

1.
Význam investičních rozhodnutí a plánování investic v řízení podniku
1.1.
Význam investičních rozhodnutí pro podnik
1.2.
Specifikace investičního rozhodování a dlouhodobého financování
1.3.
Co je při rozhodování důležité
2.
Podstata statistických metod hodnocení efektivnosti investic
2.1.
Kritéria a postup hodnocení investic
2.2.
Metody hodnocení efektivnosti investic
2.2.1.
Statistické metody
2.2.1.1.
Průměrný výnos z investice
2.2.1.2.
Doba návratnosti
3.
Podstata dynamických metod hodnocení efektivnosti investic
3.1.
Index ziskovosti
3.2.
Vnitřní výnosové procento
3.2.1.
Vymezení, podmínka výpočtu
3.2.2.
Postup výpočtu
3.2.3.
Lineární interpolace
3.2.4.
Rozhodnutí o investici
4.
Formy financování podnikové činnosti
4.1.
Dle vlastnického původu kapitálových zdrojů podniku
4.2.
Dle doby splatnosti použitých finančních zdrojů
4.3.
Dle pravidelnosti financování podnikové činnosti
4.4.
Dle toho, zda jde o interní nebo externí zdroje
4.5.
Dle toho, v jaké měně jsou finanční zdroje podniku poskytovány
5.
Operativní a strategické plánování v řízení podniku
5.1.
Druhy finančních plánů z časového hlediska
5.2.
Dlouhodobý (strategický) finanční plán
5.3.
Krátkodobý (operativní) finanční plán
5.4.
Provozní rozpočty
5.5.
Výsledky finančního plánování
5.6.
V jaké základní formě plánujeme?
6.
Podstata řízení likvidity podniku
6.1.
Cíle řízení likvidity
6.2.
Plánování likvidity
6.3.
Nástroje zajištění likvidity
6.4.
Ukazatelé likvidity
7.
Základní nástroje krátkodobého financování podniku
7.1.
Úvěry
7.2.
Druhy krátkodobých úvěrů
7.2.1.
Kontokorentní úvěr
7.2.2.
Lombardní úvěr
7.2.3.
Eskontní směnečný úvěr
7.3.
Druhy závazkových úvěrů
7.3.1.
Akceptační směneční úvěr
7.3.2.
Avalový směnečný úvěr
8.
Podstata akciového financování podniku
8.1.
Akcie
8.2.
Povinné údaje
8.3.
Typy
8.3.1.
Listinné a zaknihované akcie
8.3.2.
Kmenové, prioritní a zaměstnanecké akcie
8.3.3.
Akcie na jméno, akcie na majitele
8.3.4.
Akcie veřejně obchodovatelné a akcie nemající povolení k veřejnému obchodování
8.4.
Základní způsoby umístění akcií na finančních trzích
8.4.1.
Umístění primární akciové emise na privátních finančních trzích
8.4.2.
Veřejné umístění primární akciové emise na kapitálovém trhu
8.4.3.
Prodej akciové emise stávajícím akcionářům
9.
Dlouhodobé bankovní úvěry a jejich využití při řízení podniku
9.1.
Základní druhy dlouhodobých úvěrů
9.1.1.
Emisní půjčka
9.1.2.
Hypoteční úvěr
9.1.3.
Termínovaná půjčka
10.
Financování podniku pomocí dluhopisů
10.1.
Podstata dluhopisů
10.2.
Náležitosti dluhopisu
10.3.
Formy, emise dluhopisů
10.4.
Členění podle typu emitenta
10.5.
Typy podle výnosů
10.6.
Doba splatnosti
10.7.
Výhody obligací z hlediska financování podniku
10.8.
Výhody dluhopisů pro investory
11.
Obchodní úvěry a jejich využití při podnikovém řízení
11.1.
Podstata obchodního úvěru
11.2.
Rozdělení obchodních úvěrů
11.3.
Výhody
11.4.
Náklady
11.5.
Skonto
11.6.
Rizika
12.
Leasingové financování podnikové činnosti
12.1.
Co je podstatou leasingu
12.2.
Výhody a nevýhody leasingu
12.3.
Náklady a cena leasingu
12.4.
Druhy leasingu
12.4.1.
Finanční leasing, výhody a nevýhody
12.4.2.
Operativní leasing
12.4.3.
Zpětný leasing
12.5.
Kritéria výběru leasingové společnosti
13.
Podstata tichého společenství
13.1.
Charakteristika, náležitosti
13.2.
Zánik

Úryvek

"Specifika investičního rozhodování a dlouhodobého financování

- rozhoduje se v dlouhodobém horizontu – který zahrnuje u hmotných investic jejich přípravu, dobu výstavby a dobu životnosti. Investiční statky ovlivňují běžné hospodaření ekonomické jednotky několik let, a to jak z hlediska výnosnosti, tak z hlediska likvidity
- dlouhodobý horizont nese větší možnosti rizika – odchylek od původních záměrů, jak pokud jde o očekávané výdaje, tak i očekávané příjmy z investice a tím i očekávanou výnosnost
- často jsou to kapitálově náročné operace – vyžadující velké jednorázové vklady, často přesahující možnosti jednotlivce či ekonomické jednotky
- náročné na časovou a věcnou koordinaci různých účastníků investičního procesu – investor, inženýrské organizace, projektant, generální dodavatel a subdodavatelé, stavební dozor, kteří mají své ekonomické cíle a záměry
- investování těsně souvisí s aplikací nových technologií, nových výrobků. Prostřednictvím investice se uskutečňuje velká část technických a technologických inovací
- některé investice mají závažné důsledky na infrastrukturu, ekologii a vynucují si další vyvolané investice – dopravní cesty, čističky vod, ochranu spodních vod atd.. a komplexní posuzování z mnoha různých hledisek. Někdy vznikají vysoké náklady na likvidaci (doly, elektrárny..)
Důležité při rozhodování je:
- respektovat důsledně čas, časovou hodnotu peněz
- respektovat riziko, vyplývající z dlouhodobosti investic a nejistoty peněžních toků investičních projektů
- uvažovat variantně s různými faktory ovlivňujícími projekt a jeho financování, hodnotit citlivost projektu na různé změny technického a ekonomického charakteru
- posuzovat investici nejen z hlediska výnosnosti a rizika ale i z hlediska jejího vlivu na likviditu podniku"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou skenované texty a graf o rozsahu cca 2 strany. Otázky jsou zpracovány v rozsahu 1 až 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25113
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse