Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > VOKD a. s. - zaměstnanecké výhody

VOKD a. s. - zaměstnanecké výhody


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce uvádí charakteristikou podniku. Detailněji se zaměřuje na výhody, které podnik poskytuje svým zaměstnancům. Jedná se především o stravování, příspěvek na kulturu a sport, nebo jazykové kurzy. Pro srovnání jsou také uvedeny i výhody, poskytované před rokem 1989.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika podniku VOKD a. s.
2.
Nejčastěji nabízené zaměstnanecké výhody
2.1.
Stravování za dotovanou cenu
2.2.
Příspěvek na kulturu a sport
2.3.
Nadstandardní zdravotnické služby
2.4.
Další výhody
3.
Výhody zaměstnancům nabízené před rokem 1989
4.
Závěr

Úryvek

"Co se týče dalších výhod nabízí podnik svým zaměstnancům také mobilní telefony, pokud je potřebují pro výkon své práce. Nejčastěji jsou využívány manažery pro stavbu. Notebook má k dispozici pouze ekonomický náměstek.
Příspěvky pro odpočinek a rekreaci zaměstnanců jsou poskytovány pouze v případě využití rekreačních středisek ve vlastnictví podniku. A to z důvodu zachování finančních prostředků uvnitř organizace.
Podnik zajišťuje jeden účelový spoj pro vhodnou dopravu do zaměstnání za občanské jízdné. Jedná se především o dopravu pro důlní pracovníky.
Zvláštní péče je poskytovaná pracovníkům se zvýšenou pozorností, a to zvýšenou četností zdravotních prohlídek.
Na pracovištích je neustále dohlíženo na zvyšování bezpečnosti a hygieny práce. Jsou zajišťovány školení, odborné aktivity, kontroly přímo na pracovištích.
Zlepšování fyzických parametrů se řeší formou technických opatření. Jedná se především o eliminaci hluku, vibrací a prašnosti na pracovištích.
Za svou největší výhodu považují zaměstnanci 13. a 14. plat, kterým jsou odměněni na vánoce a na dovolenou. Výše tohoto platu je stanovena jako 10-ti násobek průměrného denního výdělku.
Co se týče penzijního připojištění zaměstnanců. Zaměstnavatel přispívá 3% z vyměřovacího základu na soc. připojištění maximálně však 300,- Kč. Pro zaměstnance je minimálním vkladem 150,- Kč.

3. Výhody zaměstnancům nabízené před rokem 1989
- existoval systém předškolních zařízení pro děti zaměstnanců
- byly k dispozici ubytovny pro zaměstnance žijících mimo region"

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: mar2015.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zamestnanecke_vyhody_VOKD.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse