Seminarky.cz > Životopisy > > > Platón - medailonky myslitelů 27/34

Platón - medailonky myslitelů 27/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových myslitelů v základních bodech seznamuje s životem a dílem Platóna Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Jean Piaget - medailonky myslitelů 26/34 a následující zde Jean Jacques Rousseau - medaiolonky myslitelů 28/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Ukázka z díla

Úryvek

"Platón se narodil roku 427 před naším letopočtem v Athénách, v aristokratické rodině. Dostalo se mu klasického vzdělání (hudba, filosofie, astronomie, sport atd). Psal básně. Ve 20ti letech se seznámil s učením Sókratovým a díky tomu opustil své literární ambice a začal se věnovat filosofii. Na osm let se stal Sókratovým žákem, po jeho smrti opustil Athény a odešel do Megary, odtud cestoval i do Egypta, pobýval v řeckých koloniích na jihu Sicílie a Itálie (seznámil se zde s učením pýthagorejské školy). V Syrakusách žil dokonce na dvoře tyrana Dióna, kterého se snažil přesvědčit, aby žil jako filosof. Bezvýsledně.

Po návratu do Athén otevřel roku 387 př.n.l. školu, která i po jeho smrti fungovala jako "platónská Akademie". Zdarma v ní vyučoval několik žáků, kteří se kolem něj shromáždili. Kromě filosofie se zde vyučovala i matematika a geometrie (podle Platóna je k filosofii nutné matematické myšlení).

Platón zemřel roku 347 př.n.l. prý na den svých narozenin.

Těžiště Platónava úsilí spočívalo v ústním podání, navzdory tomu však po sobě zanechal celou řadu spisů. Jeho díla mají vesměs formu dialogu - tato forma má tu výhodu, že myšlenky jsou interpretovány názorněji a s jakousi větší živostí, autor v závěru nemusí dojít k závaznému rozřešení, což svědčí o tom, že lidské myšlení je různé a tak nejde dosáhnout úplné shody. Nejčastější osobou, která se v dialozích objevuje, je Platónův učitel - Sókratés."

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512108f9b6e4c.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Platon_medailonky_27.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse