Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Abstract Window Toolkit v GUI

Abstract Window Toolkit v GUI


Kategorie: Programování

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o modelové příklady použití Java Abstract Window Toolkit (AWT) GUI.
Slouží pouze pro studijní účely, jak lze komponenty AWT použít. Kód nedodržuje ani základní konvence programovacího jazyka Java a celkově používá zastaralé metody.

Obsah

1.
Aplikace
2.
Body
3.
Body 1
4.
Házej
5.
Házej gui
6.
Check - Výběr
7.
Choice Check
8.
Nazdar
9.
Převod teploty
10.
Vzdálenosti Rozbal
11.
Vzdálenosti Vol

Úryvek

"import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;
import java.applet.Applet;
public class VzdalenostVol extends Frame {
//double[] konstanty = { 0.001, 0.01, 1, 1000};
//double[] konstanty1 = {1000, 100, 1, 0.01};
private Panel p1; //vytvoreni panelu, kde jsou vlozeny znacky
private Panel p2;
private Checkbox mm, cm, m, km; //moznosti volby jednotky
private Checkbox mm1, cm1, m1, km1; //moznosti volby jednotky
private CheckboxGroup cbg; //vytvoreni skupiny
private CheckboxGroup cbf;
private Button button1;
private Label label1;
private TextField textField1;
private TextField textField2;
private Label label2;
private Label label3;
private Label label4;

public VzdalenostVol() {
initComponents();
}

private void initComponents() {
addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent evt) {
exitForm(evt);
}
});
setLayout(new GridLayout(4, 1, 0, 0));
textField1 = new TextField();
textField2 = new TextField();
label1 = new Label("Vzdálenost v");

cbg = new CheckboxGroup(); //vytvoreni skupiny volicu a vlozim do promenne
mm = new Checkbox("mm", cbg, true); //vytvoreni jednotlivych znacek (text, skupina, oznecen nebo ne)
cm = new Checkbox("cm", cbg, false);
m = new Checkbox("m", cbg, false);
km = new Checkbox("km", cbg, false);
p1 = new Panel(); //panel
p1.setLayout(new FlowLayout()); //spravce rozvrzeni pro panel
p1.add(mm); //pridani volicu na panel
p1.add(cm);
p1.add(m);
p1.add(km);

cbf = new CheckboxGroup(); //vytvoreni skupiny volicu a vlozim do promenne
mm1 = new Checkbox("mm", cbf, true); //vytvoreni jednotlivych znacek (text, skupina, oznecen nebo ne)
cm1 = new Checkbox("cm", cbf, false);
m1 = new Checkbox("m", cbf, false);
km1 = new Checkbox("km", cbf, false);
p2 = new Panel(); //panel
p2.setLayout(new FlowLayout()); //spravce rozvrzeni pro panel
p2.add(mm1); //pridani volicu na panel
p2.add(cm1);
p2.add(m1);
p2.add(km1);

label2 = new Label("P?evedeno na");
label3 = new Label();
label4 = new Label();
button1 = new Button();
add(textField1); //pridani objektu do okna
add(label1);
add(p1);

button1.setLabel("P?eve?");
button1.addActionListener(new ActionListener() { //akce pris stisku tlacitka
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
button1ActionPerformed(evt);
}
});
add(label3);
add(button1);
add(label4);
add(label2);
textField2.setEditable(false); //needitovatelne 2. textove pole
add(p2);
add(textField2);
pack();
}

public void itemStateChanged(ItemEvent evt){

}"

Poznámka

Práce je rozdělena do jedenácti souborů Java.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44bf36aa2ba9e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Aplikace.java (2 kB)
Hazejgui.java (5 kB)
CheckVyber.java (3 kB)
ChoiceCheck.java (3 kB)
Nazdar.java (1 kB)
Prevodteploty.java (2 kB)
VzdalenostiVol.java (4 kB)
VzdalenostiRozbal.java (3 kB)
Hazej.java (2 kB)
Body1.java (2 kB)
Body.java (2 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse