Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální pedagogika - motivace k jejímu studiu

Sociální pedagogika - motivace k jejímu studiu


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor popisuje své důvody, proč se rozhodl studovat sociální pedagogiku. Rozebírá, jak si obor zvolil a jaké byly jeho podmínky ke studiu.

Obsah

1) Mé důvody studia na VŠ
2) Volba studijního oboru a programu
3) Mé podmínky ke studiu

Úryvek

"Myslím si, že studium tohoto oboru mi hodně napoví o problematice sociálních jevů, problémů skupin a jednotlivců a jejich řešení. Tato problematika má vzájemnou vazbu s mírou kriminality ať už ve formě nejnižší, jako je nevhodné a neslušné chování, přes páchání přestupků, až po páchání nejzávažnějších trestných činů a může napomoci v pochopení jednání pachatelů či jejich nápravě, ale může napomoci i v pochopení pocitů a jednání svědků a obětí."

Poznámka

Práce popisuje vlastní zkušenost.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fdab337f876.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Motivace_ke_studiu....doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse