Afrika


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce poskytuje základní poznatky týkající se Afriky. Informuje o její geografii, vypisuje specifické rostlinstvo a živočichy, kteří zde žijí, a také se ve stručnosti věnuje obyvatelstvu a jeho národnostnímu složení. Závěr je zaměřen na jednotlivé oblasti Afriky, těžbu nerostných surovin a pěstování zemědělských plodin.

Obsah

1.
Geografie
2.
Savany
3.
Sahara
4.
Sahel
5.
Obyvatelstvo
6.
Oblasti Afriky

Úryvek

"Afrika:
Nejvyšší bod: Kilimanjaro-Uhuru
Nejnižší bod: Assalská proláklina
-leží po obou stranách rovníku, spíše na severní polokouli, Z-Atlantský oceán, S-Středozemní moře, V-Indický oceán, pevninskou hranici s Asií přerušil Suezský průplav
-ostrovy:Ind. oceán-Madagaskar, Komory, Seychely, Maskarény; Atlant. oceán-Kanárské a Kapverdské, Madeira, sv. Helena
-řeky:Nil-nejdelší řeka světa, Niger, Zair, Zambezi, Orange
-pouště:Sahara-největší na světě (Maroko), Kalahari (Botswana), Uaran, Libyjská poušť
-pohoří:Atlas (Maroko, Alžírsko), Etiopská vysočina, Vysoký Veld, Východo-africká vysočina
-pánve:Angolská, Guinejská, Střelkového mysu, Somálská, Mosambická
-zálivy:Guinejský, Adenský, Gábeský
-přístavy:Cape Town, Durban, Dar es salaam, Maputo, Monrovia,
-obratník Raka, Rovník, obratník Kozoroha

Savany: rovník; travnaté (kde je nejdelší obd. sucha), se stromy (kratší obd. sucha-baobab, akácie), zalesněné (pravidelné srážky; zvířata:býložravci-zebry, žirafy, buvoli, pakoně, antilopy, sloni, lvi, gepardi, ptáci, papoušci, plazi, hmyz, kakaovník, kaučukovník, orchideje, masožravé květiny

Sahara:obratník Raka; kaktusy-sukulenty, datlovník, zvířata:fenek, tarbíci, dlouhoušatí zvířata, velbloudi desertifikace-rozšiřování pouště

Sahel-nejchudší oblast Afriky, celého světa; vysoká tráva, žirafy-zarostlá oblast

Obyvatelstvo:rozmístěno, pestré
-oblast Sahary, sever-Arabové, Egypt
-centrum pouště-původ. obyvatel., Tuaregové:kočovníci, jsou utlačováni
-somál. poloostrov-Keňa, Etiopie-Somálci-míšenci Arabů a černochů
-Guinea-černoši, Sudánci
1. Samostatné státy
2. kolonie-Fr., Brit., Portug., Špan., Bel., It., Něm.
3. protektoráty-Namibie, Botswana, Lesoto

Oblasti Afriky:
1. Islámská obl. -nerostné bohatství, zeměděl., turistika
2. Sahel-poušť, savany
3. Záp. Afrika-Sahara, těžba bauxitu, hliníku, diamantů; drůbež, kukuřice, banány, palma olejná
4. Střední Afrika-Konžská pánev, náhorní rovina, nerost. surov. dřevo, měď, cín, diamanty, zlato, bavlna, káva, maniok, sezam, banány, chov drůbeže, koz a skotů, Pygmejové"

Poznámka

Práce je psaná heslovitou formou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e736dd1b6d88.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Afrika.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse