Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Alena Jakoubková: Nejkrásnější divy světa, díl 3.

Alena Jakoubková: Nejkrásnější divy světa, díl 3.


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje obsah a uspořádání třetího dílu knihy Nejkrásnější divy světa s odpovědnou redaktorkou Alenou Jakoubkovou.

Obsah

1.
Alena Jakoubková: Nejkrásnější divy světa, díl 3.

Úryvek

"Kniha obsahuje 100 námětů - 100 jedinečných přírodních scenérií a skvělých architektonických děl. Jako minipodkapitola je uveden soubor informací, které dále rozvádějí a upřesňují téma rozepsané na dané dvoustraně. Jsou zde zaznamenána základní zeměpisná, popisná a historická data. Tato publikace patří do šestidílného souboru publikací zabývající se nejkrásnějšími divy světa, snaží se je předvést také jako součást kultury, náboženství, mýtů nebo tradic společnosti. V pořadí je tato kniha třetí ze šesti. Tento soubor knih se snaží čtenářům přinést kulturní a přírodní památky, nad nimiž převzala dohled UNESCO. Obrazovou dokumentací se kniha snaží demonstrovat jejich krásu.

Autoři zařadili do obsahu knihy celou řadu architektonických a přírodních památek, z kterých lze vyjmenovat například Staré město v Marrákeši, Punský Kerkuan a jeho město mrtvý, Národní park Uluru-Kata Tjuta nebo Staré město v Ghadámisu. Autoři pozvali čtenáře na okružní cestu po nejkrásnějších kulturních a stavebních památkách. V tomto díle se představují jen některá místa zapsaná na seznamu nejcennějších kulturních a přírodních klenotů, nad nimiž převzala záštitu světová organizace UNESCO a která uchovává pro budoucí generace. Celou knihu doprovází bohatá fotografická dokumentace. U každé fotografie je podrobný popisek, který se snaží popsat situaci na fotografii.

Rejstřík památek A-Z uvádí abecední seřazení památek, kterými se autoři v průběhu obsahu knihy zabývají. Rejstřík památek: státy A-Z zaznamenává abecedně seřazené státy, na jejichž území se význačné památky nacházejí. Rejstřík míst jsou abecedně seřazená místa, na kterých se ve velké míře vyskytují památky (jak historické, tak přírodní). Na konci knihy zařazený seznam Autorek a autorů. Tito jsou abecedně seřazeni, u každého hesla je napsáno několik základních vět (rok narození, akademický titul, odborné zaměření apod.).

Jak u rejstříku památek, rejstříku států, tak u rejstříku míst jsou u abecedně seřazených hesel uvedené stránky, na kterých se hesla nacházejí. V kapitole Zdroje ilustrací je shrnutí všech zdrojů fotografií."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517d37c9c4b7d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
A_Jakoubkova_Nejkrasnejsi_divy_sveta.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse