Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Alexandr Dumas: Tři mušketýři

Alexandr Dumas: Tři mušketýřiKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Tři mušketýři, jehož autorem je Alexandr Dumas.

Obsah

1.
Alexandr Dumas: Tři mušketýři

Úryvek

"Tři mušketýři
Dumas Alexandr
Kardinál Richelleu stíhá nenávistí francouzskou královnu Annu. Život jí ztrpčuje všemožně: vévodu Buckinghama, který královnu tajně zbožňuje, donutí k návratu do Londýna a vévodkyni de Chevreuse pošle do vyhnanství. Královna je tak opuštěna ode všech. Jejími důvěrnicemi se stanou dona Estefana a pradlena paní Bonacieuxová.
Richeleu chystá léčku na Buckinghama: pošle mu dopis, aby navštívil královnu. Buckingham se skutečně vydá na cestu – v Meungu však očekává Rochefort s gardisty, aby ho zatkl.
Tou dobou však přijíždí do Meungu také rekovný Gaskoněc d’Artagnan. Rochefort si z něho tropí smích, poněvadž Gaskoněc je chudobně vystrojen, a vyvolá hádku. Ve zmatku, který z toho vznikne, projíždí Buckingham.
D’Artagnan se sluhou Planchetem odjíždí do Paříže, kde vyhledá pana de Treville, velitele královských mušketýrů, přítele svého otce. Vyzývá na souboj tři mušketýry Athose, Porthose a Aramise. Než se však pustí do boje, chtějí je odzbrojit kardinálovi gardisté. Mušketýři ale gardisty pobijí gardisty a uzavřou s d’Artagnanem přátelství. Král pak přijme d’Artagnana mezi mušketýry.
Buckingham se dostane pomocí paní Bonacieuxové ke královně. Ta mu daruje dvanáct démantových přívěsků, které dostala od krále. Doví se však o tom kardinál a přemluví krále, aby přiměl královnu dostavit se na ples s drahokamy, jež od krále dostala. Tehdy paní Bonacieuxová posílá d’Artagnana do Anglie k Buckinghamovi. Richelieuova důvěrnice Milady de Winter se ale zmocní dvou přívěsků, takže Buckingham musí nechat udělat nové, aby d’Artagnan královnu zachránil. Tak se Richelieuvo lest nezdařila a královna byla zachráněna.
D‘Artagnan se zamiluje do paní Bonacieuxové, která nenávidí svého manžela a chce mu utéci. D’Artagnanovi se omylem dostane do ruky pozvání Milady - navštíví ji tedy. Milady ho však chce usmrtit a Gaskoněc se zachraňuje útěkem v dívčím přestrojení. Paní Bonacieuxovou unese Rochefort a Planchet ji osvobodí.
Zatím kardinál obléhá la Rochelle a Buckingham sbírá na pomoc obleženým vojsko. Kardinál posílá Milady do Anglie, aby zavraždila Buckinghama. Dává jí dopis, ve kterém stojí, že to, co učinila, bylo pro blaho státu. Dopisu se ale zmocní Athos, který dá Milady zatknout. Královna posílá d’Artaghana k Buckinhghamovi se vzkazem, aby neválčil. Milady se však osvobodí a zavraždí ještě před d’Artagnanovým příchodem Buckinghama dýkou. Mušketýři ji vzápětí chytnou a dají popravit. D’Artagnan přinese královně dýku, kterou byl vévoda zavražděn.
Když chce Richelieu potrestat mušketýry za vraždu Milady, Athos mu odevzdá list, který dovoluje majiteli zabít pro blaho státu. Kardinál poté povýší d´Artagnana na důstojníka. Athos, Porthos i Aramis odcházejí ze služeb pana de Treville na své statky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51861aa1a8ebd.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
A_Dumas_Tri_musketyri.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse