Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Alexandr Sergejevič Puškin-Evžen Oněgin

Alexandr Sergejevič Puškin-Evžen OněginKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou

Charakteristika: Práce obsahuje kompletně zpracovanou knihu k maturitní zkoušce. Rozebírá nejen dílo, ale i život autora.

Obsah

1.
Autor
2.
Děj
3.
Forma
4.
Charakteristika postav
5.
Jazyk
6.
Background
7.
Ukázky+rozbor

Úryvek

"1.
-ASP (1799-1837)
•poezie, próza, drama
•zakladatel moderní ruské prózy
•vymanil ruskou literaturu z vlivu sentimentalismu a započal éru romantismu a realismu
•pocházel ze staré šlechtické rodiny, prožíval národně-osvobozenecké hnutí evropských národů
•účastnil se 1. proticarské vzpoury (povstání děkabristů)
•vyhnán na jih Ruska, pak se vrátil zpátky do Moskvy a Petrohradu
•položil základy spisovné ruštiny

2.
-Příběh ruského dědice, který přijíždí na venkov ujmout se dědictví po zemřelém strýci, dosud vedl světácký, hýřivý život, nudil se, ale ani venkov ho nezměnil, seznámení s mladým statkářem a básníkem Vladimírem Lenským, ho zavedl do rodiny Larinových (vdova s 2 dcerami), Oněgin poznal Olgu i Taťánu (ona se do něho zamilovala).
Taťánin dopis Oněginovi = vášnivé a upřímné vyznání lásky, ale odmítl ji, při návštěvě Larinových naschvál flirtoval se snoubenkou Lenského - Olgou. Vzbudil jeho žárlivost, vyzval ho na souboj, v němž byl Lenský zabit. Olga se provdala za důstojníka, Taťána s matkou odjela do Moskvy, po čase se provdala za generála Gremina.
Oněgin ji znovu potkal v Petrohradu na plese už jako dámu vyšší společnosti, touží po ní, píše ji láskyplné dopisy, ale zůstávají bez odpovědi, navštívil ji, vyznal jí lásku, ale Taťána, ač ho stále tajně milovala, ho odmítla a zůstala věrná svému muži.

-obraz ruské společnosti na počátku 19. stol. a příběh nesplněných snů a představ titulního hrdiny

hlavní body děje: viz ukázka 1+ 2+ 5
oblíbená část: viz ukázka 3 (akční část: viz ukázka 4)
výrazné: viz ukázka 6

3.
-román psán ve formě Oněginské strofy = 14 devíti nebo osmislabičných veršů s pravidelným rýmovým schématem
-8 hlav (částí), každá uvedena motty ruských i cizích autorů
-princip výstavby díla: tzv. zrcadlová kompozice
-román ve verších, prolínání romantismu s realismem

-literární druh: lyrika, epika
-literární žánr: veršovaný román (drama)

-proč román? složitá výstavba, hlavní dějová linie a i vedlejší, vystupuje v něm mnoho postav a ty procházejí vývojem, podle časového určení děje(historický, utopický,...) a nebo tématu (psychologický, společenský, výchovný, detektivní,…) rozsáhlejší romány členěny na kapitoly, mohou být vytvořeny několika díly

-děj (kde a kdy): ruská vesnice a Moskva, počátek 19. století


4.
EVŽEN ONĚGIN: ústřední titulní postava, typ šviháka - šlechtice, společenský, vzdělaný, schopný, ale povrchní, znuděný, lehkovážný, tzv. zbytečný člověk, bez hlubších cílů, věčně nespokojený
VLADIMÍR LENSKÝ: mladý statkář, neúspěšný básník, nepraktický snílek, bezbranně naivní
TAŤÁNA: sentimentální, romantická, citlivá dívka, upřímná, skromná, důvěřivá, vysoké mravní hodnoty
OLGA: veselá, trochu koketní"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x546a48353f6ea.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Evzen_Onegin_Puskin.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse