Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Alexandr Sergejevič Puškin: Výbor z díla

Alexandr Sergejevič Puškin: Výbor z dílaKategorie: Profi práce, Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce krátce představuje knihu Výbor z díla obsahující vybranou tvorbu Alexandra Sergejeviče Puškina.

Obsah

1.
Alexandr Sergejevič Puškin: Výbor z díla

Úryvek

"Výbor z díla
Puškin Alexandr Sergejevič
Alexandr Sergejevič Puškin se narodil roku 1799 v Moskvě. Jeho rodiče patřili ke starému šlechtickému rodu, takže Puškin získal dobré vzdělání. Už v dětství psal verše a drobné komedie v ruštině i francouzštině. Pro ruskou literaturu měl nesmírný význam. Je považován za tvůrce spisovného jazyka a zakladatele klasické ruské literatury.
Kniha je rozdělena na tři části: Lyrika, Poémy a Próza. Výbor v sobě soustředí nejvýznamnější Puškinova díla, jako například věhlasnou ódu Volnost nebo básně Už končí jasný den, už slunce dohasíná, Slavík a růže a další. Najdeme zde také čtyři básně z cyklu Z písní západních slovanů.
Druhá část výboru – Poémy – obsahuje mimo jiné dvě nejproslulejší Puškinova díla: Ruslan a Ludmila a Eugen Oněgin. Poéma Ruslan a Ludmila se odehrává ve starém carském Rusku a jejím hrdinou je mladý bohatýr Ruslan. Ruslanovu budoucí manželku Ludmilu unesl zlý čaroděj, hrdina se nyní vydává na dlouhou cestu za jejím vysvobozením.
Veršovaý román Eugen Oněgin vypráví příběh znuděného mladého muže Eugena a dívky Taťány. Taťána se do Eugena zamiluje, ale Eugen ji nebere vážně. Dlouho si s ní jen pohrává a nakonec ji opustí. Po letech potká Eugen na plese krásnou dívku, v níž pozná Taťánu. Ta už o něj ale nemá zájem. V té chvíli si Eugen uvědomí prázdnotu svého dosavadního života.
Puškinovy básně vypovídají o jeho životě více než leckterý životopis. Řazeny jsou v časovém sledu, podle data vzniku, takže se postupně dovídáme o Puškinově nevázaném a bezstarostném mládí, nešťastné lásce i sklonku jeho života, kdy se satirické a milostné básně postupně mění ve smutné a tragické příběhy.
Alexandr Sergejevič Puškin zemřel při souboji ve věku pouhých 38 let. I přes své mládí zůstává nejvýznamnějším ruským básníkem své doby."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51cc99ac83430.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
A_S_Puskin_Vybor_z_dila.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse