Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Alexandr Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče

Alexandr Solženicyn: Jeden den Ivana DěnisovičeKategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední průmyslová škola Zlín, Zlín

Charakteristika: Zápis do čtenářského deníku je věnován Solženicynově novele Jeden den Ivana Děnisoviče. V první části je představen autor a jeho tvorba a poté práce charakterizuje dílo z hlediska literárního, popisuje jeho děj a seznamuje s postavami, motivy či jazykem.

Obsah

1.
Alexandr Solženicyn
1.1.
Život
1.2.
Tvorba
1.3.
Období
2.
Jeden den Ivana Děnisoviče
2.1.
Druh
2.2.
Záměr
2.3.
Děj
2.4.
Prostředí
2.5.
Období, čas
2.6.
Postavy
2.7.
Téma
2.8.
Motivy
2.9.
Titul díla
2.10.
Způsob vyprávění
2.11.
Jazyk
2.12.
Vliv

Úryvek

"ŽIVOT

o Narodil se 11. 12. 1918 v Rusku
o Byl ruský spisovatel, publicista a politický činitel
o Po střední škole začal studovat na dvou fakultách (fyzikálně matematické a filozofické)
o Po začátku druhé světové války se však dobrovolně přihlásil do armády a poté odešel bojovat na frontu
o Za kritiku J. V. Stalina v dopise svému příteli byl zatčen a odeslán do trestného tábora, a v různých táborech pak strávil celkem osm let, byl dokonce nucen odejít do vyhnanství
o Pracoval jako učitel
o Byl vyloučen ze Svazu spisovatelů
o Byla mu udělena Nobelova cena za literaturu, nicméně on si ji nevyzvedl z obavy, že by ho ruské úřady nepustily zpět do země
o Poté, co na Západě vyšlo jeho nejslavnější dílo Souostroví GULAG, byl však stejně zbaven občanství a násilně vypovězen ze země
o Odjel nejprve do západního Německa, později se usadil v USA a ještě později se vrátil zpět do Ruska
o Zemřel 3. 8. 2008 v Moskvě

TVORBA

o Jeho tvorbu velmi ovlivnila 2. světová válka, vězení v Gulagu a následný pobyt ve vyhnanství
o Dílo:
 Souostroví GULAG (GULAG je název označující hlavní správu táborů nápravných prací)
 Rakovina (román pojednává o léčebně rakoviny)

OBDOBͬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

o Solženicyn je autor, kterého řadíme k literatuře 2. poloviny 20. století
o 2. polovina 20. století:
 Jedná se vlastně o literaturu dvou různých států: SRN (Spolková republika Německo) a NDR
(Německá demokratická republika)
 Častým tématem se stává válka (její nesmyslnost a vliv na charaktery lidí)
 Mnoho autorů se zabývá politickou situací po rozdělení země
 Významnou roli sehrála Skupina 47
o Autoři:
 Rusko – Boris Leonidovič Pasternak – Doktor Živago (příběh o lékaři, který se dostává do víru událostí, jež zasáhly ruskou společnost)
 Německo – Anna Seghers – Sedmý kříž (román v prostředí jednoho z koncentračních táborů)


Jeden den Ivana Děnisoviče

DRUH

o Próza: je psána tradičním způsobem ve větách a odstavcích
o Povídka: krátká, vystupuje v ní málo postav, prostředí se nemění
o Jedná se o epické dílo: vyznačuje se tím, že v ní najdeme děj či příběh, který můžeme převyprávět

ZÁMĚR

o Autor se snažil pomocí díla ukázat, jak to funguje ve stalinských táborech, chtěl poukázat na degradaci lidství a na to, co udělá válka s charaktery lidí
o Vyprávění je autentické, jelikož Solženicyn věznění sám zažil"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51cbf682c3704.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
A_Solzenicyn_Jeden_den_Ivana_Denisovice.doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse