Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Alois Jirásek: Filosofská historie

Alois Jirásek: Filosofská historie


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce jen velmi letmo uvádí obsah díla, hodnotí využité jazykové prostředky a předkládá vlastní názor autora na knihu.

Obsah

1.
Obsah díla
2.
Jazykové prostředky
3.
Vlastní názor

Úryvek

“ Obsah díla:

V letech 1752 – 1849 bylo ke gymnáziím přičleněno filosofické studium, které posluchače připravovalo pro univerzitní studia. Děj se odehrává v Litomyšli, kde nejoblíbenější zábavou studentů filosofie byly majálesy (studentské slavnosti). Filosofickému dozoru však bylo podřízeno dozoru církve, která už dva roky majálesy nepovolila. Bylo to r. 1847 a studenti se chystali, že tento rok majáles uspořádají, ikdyž byl zakázán. Nejvíce se angažovali filosofové Vavřena a Frybort, kteří bydleli u sl. Elis. Bydleli zde také filosofové Zelenka a Špína. Frybort se zamiloval do domácí Márinky a Vavřena do Lenky, která byla schovankou u aktuára Roubínka, do jehož rodiny chodil V. vyučovat. L. byla skromná a vlastenka, ale V. nadbíhala aktuárova dcera Lotka, která byla domýšlivá a velkopanská. Márinku tajně miloval i Špína, ale protože byl nesmělý, nikdy se jí nesvěřil.

Majáles se nakonec uskutečnil a účastnila se ho celá Litomyšl. Studenti byli za svůj odboj, i za to, že slavnost uspořádali, potrestáni, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Přišly prázdniny a studenti se rozešly, jen Špína ze zoufalství, že ho Márinka nemiluje i kvůli nedostatku peněz odešel do kláštera. R. 1848 došlo k politickým bouřím v Pha., studenti vytvořili studentskou legii a tajně se vypravili do Pha. A bojovali na barikádách. Tam se setkali se Špínou, který byl ovšem zasažen a zemřel. Revoluce byla vojskem potlačena a studenti prchli z Pha. Frybort nakonec zanechal studií a oženil se s Márinkou. Vavřena se stal lékařem a vzal si Lenku.

Jazykové prostředky:

Autor používá různé jazykové prostředky. Studenti mezi sebou mluví česky (vlastenci). Rodina aktuára Roubínka mluví poněmčenou češtinou.

Vlastní názor:

Tuto jedinou knihu od A. Jiráska jsem přečetl proto, protože byla krátká a celkem zajímavá."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0045.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Jirasek_filosofske_historie.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse