Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Alois Jirásek: Proti všem

Alois Jirásek: Proti všemKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Proti všem, jehož autorem je Alois Jirásek.

Obsah

1.
Alois Jirásek: Proti všem

Úryvek

"Proti všem
Jirásek Alois
Historická epopej Proti všem vyniká maximální maximální dějovosti a rozvinutou kronikářskou stavbou. V první části prózy nazvané Skonání věku vystupuje do popředí element krajiny, část druhá, Kruciata, je zase převážně dějová. Závěrečná část Boží zástup, počtem kapitol i rozsahem nejkratší, představuje dramatické zakončení celého díla.
Hlavní dějiště epopeje autor tentokráte situoval do jižních Čech, na Tábor. Přední skupinku fiktivních hrdinů zvolil z venkovského zemanstva, z lidí, kteří odešli na Tábor a do Žižkových polních vojsk z pohnutek nikoli sociálních, ale ideových. Konkrétně jsou to zemani z Hvozdna, Ctibor z Hvozdna, adoptivní otec mladého Ondřeje a dcery Zdeny.
Jednotlivé akce odpůrců kalicha autor často předvádí s využitím postupů dobrodružného románu. Dějová linie románu se otevírá únikem louňovického probošta a novicky Marty před zástupy kališníků. Následují zákroky probošta Petra proti kališníkům, jeho nebezpečné putování do tábora císaře Zikmunda na Kutné Hoře, jednání s Oldřichem z Rožemberka, společné válečné akce proti husitům, porážka v nich a nakonec proboštova smrt. Oproti tomu zdomácnění novicky Marty na Táboře a perspektiva jejího sňatku s Ondřejem předvádí, že Žižkovy vítězné vojenské operace měly dalekosáhlé důsledky i pro soukromé osudy lidí.
Hlavní téma Proti všem – obrana kalicha a země před Zikmundem a obrana proti sektářskému radikalismu uvnitř samotného Tábora – je sledováno z perspektivy rodiny z Hvozdna. Tři obyvatelé tiché zemanské tvrze jsou vtaženi do velkého hnutí a autor je rozestavuje tak, aby jejich prostřednictvím bylo možné obhlédnout celé dění. Nejmladší z trojice, panic Ondřej, se uplatňuje jako čestný bojovník v polních tažení Žižkova vojska a jako očitý svědek vítězných bitev. Při jednom svém zranění se seznamuje s novickou Martou a vzájemná náklonnost přerůstá v lásku. Přestože se Ondřej, veden povinnostmi Žižkova bojovníka, od své milé neustále vzdaluje, ve třetí části románu nalézá chvíli, aby se s Martou srozuměl a nakonec se k ní vrátí.
Ctibor z Hvozdna, druhá mužská postava románu, se „očistil“ teprve Husovými kázáními, do té doby byl tvrdý, své ženě a jediné dceři nerozuměl a pranic nedbal na to, co si myslí o jeho rozhodnutích. Ctibor vystupuje jako kritik a soudce všech táborských krajností - např. pálení kostelů, ničení obrazů, náboženský fanatismus a konečně i volná láska adamitské sekty. Skutečnost, že se k sektě přidala Ctiradova dcera, jeho odmítavou reakci spíše zesiluje, než aby ji problematizovala.
Jedinou postavou, z jejíž perspektivy poznáváme nejradikálnější táborskou větev, je Zdena z Hvozdna, která svou mravní a citovou opravdovostí i tragickou smrtí představuje to, co jako odkaz husitství může přijímat i člověk nové doby: touhu po družném lidství, nesobecké spolupráci. Tragický skon, který paní Zdenu s Bydlinským (jeden z táborských mladých kněží) zaskočí ve chvíli, kdy se (pozdě) rozhodli sektu adamitů opustit, aby ochránili sebe a svoji lásku před zfanatizovaným davem, ukazuje na tuto sektu velmi kriticky, odsuzuje jejich ideologii a morálku. Ve světle Zdenina údělu dostává doba vítězných husitských bitev tragickou perspektivu nenaplněných ideálů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a596a86e34c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
A_Jirasek_Proti_vsem.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse