Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Alois Jirásek: Staré pověsti české

Alois Jirásek: Staré pověsti českéKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s životem a tvorbou Aloise Jiráska a zvláštní pozornost věnuje jeho Starým pověstem českým. Krátce knihu charakterizuje, dotýká se její kompozice a struktury a popisuje obsah vybraných tří pověstí.

Obsah

1.
Alois Jirásek
1.1.
Život
1.2.
Dílo
2.
Staré pověsti české
2.1.
Kompozice
2.2.
Struktura
2.3.
Obsah
2.3.1.
O Krokovi a jeho dcerách
2.3.2.
O Libuši
2.3.3.
O Přemyslovi

Úryvek

"Dílo
Ve svých žánrově rozmanitých dílech podává tak podstatný průřez téměř celými českými dějinami, ovšem s důrazem na úseky, které Jirásek chápal jako podstatné pro poznání minulosti důležité k porozumění současnosti. Tyto široké obrazy se zajímají o rozrůzněnost hromadných hnutí i o morální příčiny jejich rozpadu. V žádném případě ovšem nelze Jiráskovo podání historie chápat jako historicky věrné. V rámci dobových potřeb a chápání je v Jiráskově díle na mnoha místech historie aktualizována, idealizována a líčena v opravené či změněné podobě.
Jirásek líčí historii polarizovaně, především v dobově příznačném napětí češství a němectví, které často chápe jako svár pravdy a lži, poctivosti a podvodu, dobrého a špatného charakteru, ale také bohatství a chudoby, pýchy a pokory, nezájmu a obětavosti. Jirásek se ve svým dílem snažil podpořít touhu po spravedlnosti a po svobodě.
Úspěch Jiráska byl v tom, že uměl psát čtivě, a psal jenom to, co si národ přál o sobě slyšet. Ačkoliv počátkem osmdesátých let 19. století začal realismus v literatuře a v historii, Jirásek se k tomuto proudu nikdy nepřidal a v žádném svém díle se kriticky proti národu nevyjádřil.

 Staré pověsti české
 Mezi proudy
 Proti všem
 Temno
 Psohlavci
 F. L. Věk

Staré pověsti české
Jak to bylo (anebo také možná nebylo) s dávnou historií českých zemí? Alois Jirásek sepsal události z českých dějin podle lidového vyprávění a některých historických pramenů. Kniha Staré pověsti české poprvé vyšla v roce 1894. A od té doby pověsti v Jiráskově podání vycházejí doteď. Je to pravděpodobně nejznámější převyprávění naší historie.

Kompozice
Dílo je rozčleněno do třech částí. První se jmenuje Staré pověsti české, druhá Pověsti doby křesťanské a třetí Ze starobylých proroctví. V prvních dvou oddílech za sebou následují pověsti chronologicky, oddíl Ze starobylých proroctví se zabývá věštbami z různých časů týkajícími se českého území.

Staré pověsti české
O Čechovi; O Krokovi a jeho dcerách; O Bivoji; O Libuši; O Přemyslovi; Libušina proroctví; Dívčí válka
O Křesomyslu a Horymírovi; Lucká válka; Durynk a Neklan;

Pověsti doby křesťanské; O králi Svatoplukovi, O králi Ječmínkovi; Praporec svatého Václava; O Bruncvíkovi; Opatovický poklad; O staré Praze
O Staré Praze; Žito kouzelník; O Králi Václavovi IV; Staroměstský orloj; O Daliborovi; Ze židovského města
Smutná místa; O Golemovi; Faustův dům;O Žižkovi; Kutnohorští havíři; Bílá paní; Růžový palouček; Boží soud
O Janošíkovi

Ze starobylých proroctví
Sibylina proroctví; Proroctví slepého mládence; Proroctví Havlasa Pavlaty; Různá proroctví;, Blaničtí rytíři"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fc50366b191e.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
A_Jirasek_Stare_povesti_ceske.doc (93 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse