Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Alois a Vilém Mrštíkovi - Maryša

Alois a Vilém Mrštíkovi - Maryša


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Maryša od Aloise a Viléma Mrštíkových. Zaměřuje se na literární druh, žánr, život autora, postavy a děj díla.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Alois a Vilém Mrštíkovi
4.
Děj
5.
Prostředí
6.
Postavy
7.
Kompozice
8.
Jazykové prostředky
9.
Okolnosti vlivu díla a vliv na další autory

Úryvek

"ŽIVOT
Vilém: Narodil se v roce 1863 v Jimramově v rodině ševce. Vystudoval gymnázium v Brně, snažil se studovat práva, ale studium nikdy nedokončil. Po životě v Praze se odstěhoval ke svému bratrovi Aloisovi na Moravu do Divák u Hustopeče, zde působí jako správce školy. Patří mezi signatáře Manifestu České Moderny. Řadí se mezi propagátory a překladatele ruského realismu. Publikoval v Lumíru, Zlaté Praze, České Revue a v Rozhledech. Do časopisů přispíval jako literární a divadelní kritik. Zemřel v roce 1912, kdy spáchal sebevraždu kvůli nenaplněné ctižádosti a špatnému zdravotnímu stavu.
Alois: Narodil se v roce 1861. Vystudoval reálku a poté učitelský ústav. Jako učitel působil na různých místech na jižní Moravě. Psal do časopisů Lumír, Světozor nebo Národních listů. Společně s bratrem redigovali v letech 1907 – 1910 Moravskoslezskou revue. Vrcholem jeho díla je Rok na vsi a Maryša. Umírá na tyfovou nákazu v roce 1925.

DALŠÍ DÍLA: V -> Santa Lucia (román), Stíny (povídky), Pohádka máje (román), Rok na vsi, Paní Urbanová (drama)
A -> Dobré duše (povídky), Nit stříbrná, Rok na vsi (devítidílná kronika)
DĚJ
Maryša pochází z bohatší rodiny a její rodiče chtějí, aby se dobře provdala, nejlépe za bohatého mlynáře Vávru, který je už ale dost starý a svou první ženu k smrti ubil a má již tři děti. Tohle se Maryši nelíbí, protože již miluje Francka, který je ale chudý a musí na vojnu. Maryšu její rodiče donutí k sňatku i přesto, že je urputně prosí. Maryša je ve svém manželství velmi nešťastná, protože ji Vávra bije a nepomáhá jí a jen pořád vysedává po hospodách.
A Maryšin otec vidí, že udělal chybu, ale Maryša je příliš hrdá na to, aby se vrátila k rodičům, kteří jí nenaslouchali. Na to se vrátí Francek z vojny a dochází za Maryšou a přemlouvá ji, aby s ním utekla do Brna. Maryša ale nechce, protože již dala slib Vávrovi a nechce dělat své rodině na vsi ostudu. Vávra ale Francka vidí, jak odchází z mlýna a rozhodne se ho zastřelit, to se mu ale nepodaří. Maryša nevydrží tlak ze všech stran (Francek ji nutí utéct s ním do Brna, rodiče ji nutí jít domů, Vávra ji zakazuje vidět Francka) a rozhodne se to ukončit. Uvaří Vávrovi kávu a přimíchá do ní jed, Vávra zemře a Maryša se ke svému činu přizná.

PROSTŘEDÍ
Venkov na jižní Moravě.
POSTAVY
Maryša: Mladá dívka, která je velmi hrdá. Je průbojná a nebojácná, odmítá si vzít někoho, koho nemiluje. Je nešťastná, protože musí žít s Vávrou. Je moc hrdá na to, aby se vrátila k rodičům. Bývala veselá, drzá a rozverná, ale manželství jí přineslo trápení, smutek a zoufalství. To ji dovedlo až k tomu, že otrávila svého muže. Ale zároveň se k tomuto činu přiznala.
Vávra: Starý mlynář, který se ohání svým majetkem. Rozhodne si vzít za ženu Maryšu a dělá pro to všechno. Je to násilník, který ubil sovu ženu a bije i Maryšu. Odmítá názory jiných lidí a pevně si stojí za svým názorem. Je tvrdohlavý. Má tři děti a ubil svou ženu k smrti.
Francek: Mladík, který nemá moc peněz a má postarší matku. Snaží se jí vycházet vstříc. Bezhlavě miluje Maryšu. Je tvrdohlavý, nenechá se odradit, jde si za svým cílem. Je hodně statečný.
Lízal: Maryšin otec, který myslí jen na to, jak by co nejlépe provdal svou dceru. Je ovlivněn penězi. Nenaslouchá své dceři. Své chyby si uvědomuje až později.
+ Lízalka, Rozárka (služka u Vávrů), Horačka (Franckova matka), Strouhalka a Strouhal (teta a strýc Maryši)…


KOMPOZICE
Děj je chronologický.
Má 5 dějství – třetí dějství se odehrává o dva roky později.
Vypravěč v ER formě.
Lidové písně.

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
Kombinuje se hanácký, brněnský a slovácký dialekt.
Metafory- Chceš-li mně šlapat na krk, šlápnu já taky.
Personifikace – Tam, kde Lízalovy zahrádky sahají až po dveře.
Ironie.
Básnické přirovnání – Čas uběhne jako pěna – a voda po ní zůstane.
Nářečí – Kordula, lunt, roba, répeš, fěrťoch, zvostat
Hyperboly.

OKOLNOSTI VZNIKU DÍLA A VLIV NA DALŠÍ AUTORY
Napsáno podle skutečné události. Hlavní myšlenka je, ukázat, že manželství není postavené na penězích. Poukazuje na praktiky vesnických rodin, kde se rodiče neohlížejí na štěstí potomků, ale na majetek. Soudobý ohlas vyvolal velký skandál, protože Maryša byla popsána jako oběť (přestože ona vraždila). Česká moderna to použila jako jeden ze svých motivů, proč jejich skupina vznikla."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540cc31d390aa.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Marysa_Mrstikove.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse