Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Alžběta Johanna Westonia: Proměny osudu

Alžběta Johanna Westonia: Proměny osudu


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text stručně seznamuje s životem a dílem anglické spisovatelky Alžběty Johanny Westonii. Nejdříve jsou uvedena životopisná data, poté je analyzován soubor autorčiných děl Proměny osudu, který je rozdělen na tři části, dle žánrů. Nechybí ani komentované úryvky z díla a vlastní názor autorky seminární práce na dané dílo.

Obsah

1.
Životopis - Alžběta Johanna Westonia – Proměny osudu
2.
Rozbor díla
2.1.
Rok a místo (nakladatel) prvního definitivního vydání díla
2.2.
Geneze díla
2.3.
Analýza díla spolu s jeho interpretací
2.3.1.
V první část (báseň Janu Hellerovi…)
2.3.2.
Druhá část
2.3.3.
Třetí část knihy - dvě bajky
2.4.
Komentované výpisky z četby
2.4.1.
Laskavost štěstěny
2.4.2.
Lev a žába
2.5.
Vlastní emocionální postoj k danému dílu, jeho zdůvodnění

Úryvek

"Geneze díla
Prvním zveřejněným literárním pokusem Alžběty Johanny Westonie byla báseň věnovaná Rudolfu II., která byla vydána roku 1601. Westonia napsala početné příležitostné verše, básně s duchovní tematikou i krátké morality, které byly shrnuty do dvou knih. První z nich, Poemata, vyšla v roce 1602. Druhou knihou byl Parthenicon, vydaný pravděpodobně roku 1610. Westonia však s tímto druhým vydáním nebyla spokojena. Vytkla vydavateli, že s její poezií spojil Carolidovu tvorbu a básně jíných autorů, a že tak zkreslil podobu jejího díla.

Analýza díla spolu s jeho interpretací
Výbor Proměny osudu vychází právě z Partheniconu. Jsou rozděleny do třech částí. V první části nazvané Prosby, chvály a nářky nalezneme 33 skladeb. První skladba oslovuje čtenáře a Westonia zde vyslovuje nesouhlas se seřazením jejích skladeb, poukazuje na tiskařské chyby a pohoršuje se nad tím, že jsou v díle vydány i básně cizí. Westonia se zde podepisuje jako Angličanka, manželka Jana Leona a tuto báseň napsala 16.srpna roku 1610. Po ní následuje Westoniina báseň Rudolfu II., ve které ho prosí, aby přijal její první dílo a aby jí pomohl.
Zajímavá je báseň Janu Hellerovi, doktoru obojího práva, posílá pozdrav Alžběta Johanna Westonia. V této básni Westonia vyzývá s patřičnou dávkou falešné literární skromnosti právníka Jana Hellera, aby ji poučil o nových pravidlech metriky, jeho hexametr má totiž sedm stop!
Druhá část nazvaná Morality obsahuje 35 krátkých básní. „V duchu renesančního a humanistického myšlení Westonia věřila, že člověk může svůj osud změnit. Nespoléhá na štěstěnu, jak ukazuje báseň Laskavost štěstěny, ale vidí možnost změny lidského osudu ve zbožnosti (dokládají to básně s duchovní tematikou) a zejména ve vytvoření životní harmonie, vyplývající z morálních hodnot člověka.
Westoniiny morality tak představují ideově i umělecky logické vyústění její příležitostné poezie, naznačení druhé cesty, po níž může člověk jít, chce-li změnit svůj osud: přijetí a uchování mravních hodnot které jsou schopny harmonizovat život člověka i v době, kdy je stíhán vnější nepřízní.“
Třetí část knihy tvoří dvě bajky, Lev a žába a Holubice a vědro. Ale nejde o bajky, jaké známe dnes. Vystupují v nich sice zvířata, ale nemluví a chybí i poučení na konci."

Poznámka

Životopis je nepřiznaně čerpán z následujícího zdroje: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:LIdnBh2SbeIJ:thesaurus.sazba.cz/ta6/dosl1.pdf+
%22j%C3%AD+zem%C5%99el+otec.+V+ran%C3%A9m+v%C4
%9Bku+opustila+Anglii+a+spolu+s+matkou,+kter%C3%A1+se
+provdala+%22&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjAvOSc5
SoSYElVv6tpOCAHou5XSExQcRMbYxWsL6rURVe4GFJ7sxH
XeUvmOZbwXGo_dJJig1AZXEIojzILUTpktnUhnLVFcmMnEgTh2
0HhLh-EVL5YUgZb4RTfoWJV5x-3zAeJ&sig=AHIEtbSp-_jr-wCL
wwxpL6xylKV04taltg.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bc892f53ec43.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Alzbeta_Johanna_Westonia.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse