Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza struktury objektu řešení - dveře

Analýza struktury objektu řešení - dveře


Kategorie: Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá analýzou struktury objektu řešení, a to dveřmi. Uvádí předmět elaborátu, jeho hlavní funkce, i vzájemné vztahy.

Obsah

1.
Předmět elaborátu
2.
Hlavní funkce
3.
Vzájemné vztahy

Úryvek

"Vzájemné vztahy:
Stěna - rám : + stěna drží rám, aby nespadl
- křivá stěna může rám deformovat
Rám - stěna : + rám podpírá stěnu
- stěna má menší nosnost
Rám - dveře : + dveře jsou zavěšeny na rámu pomocí pantů, pohybují se na nich
- panty rámu mohou ošoupat panty dveří, horší otvírání a skřípot
Dveře - rám : + dveře se dotýkají rámu, zavírání a otvírání dveří
- dveře mohou ošoupat panty, způsobují skřípot
Dveře - klika : + klika je připevněna na dveřích, dveře drží kliku
- otlačují kliku, mohou se dostat nečistoty mezi kliku a dveře
Klika - dveře : + umožňuje otvírání a zavírání dveří
- otlačuje dveře, nečistoty mezi dveře a kliku
Klika - západka : + po stisknutí kliky se zasune nebo vysune západka
- může způsobit opotřebení západky při častém a špatné použití
Západka - klika : + při případném stisknutí západky se pohybuje i klika
- západka se může zaseknout a tím znemožní pohyb kliky
Západka - rám : + zapadne do rámu, tím umožní zavření dveří
- může rám poškrábat, poškodit ho, zašpinit
Rám - západka : + nechá zasunout západku do sebe
- může poškodit západku, zašpinit ji
Klika - ruka : + podlehne ruce, dovolí ruce stisknout a tím otevřít dveře
- má odpor vůči ruce, může způsobit otlaky na ruce, špinavá může znečistit ruku
Ruka - klika : + stlačí kliku, aby se dveře mohly otevřít, dává energii klice
- tlačí na kliku, může ji zašpinit, při špatném zacházení i rozbít
Dveře - západka : + dovolí západce posunovat se dovnitř a ven
- dveře mohou západku ošoupat, zašpinit ji
Západka - dveře : + zasune se do dveří při stisknutí kliky
- může poškrábat dveře, zanést špínu"

Poznámka

Práce obsahuje schéma a obrázek. Čistého textu v práci je cca 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_vyrobek0014.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Dvere_analyz_struk.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse