Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Anglická slovíčka: běžná konverzace

Anglická slovíčka: běžná konverzace


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje anglická slovíčka upotřebitelná v běžné konverzaci. Slovíčka jsou doplněna českým překladem.

Obsah

1.
Anglická slovíčka pro běžnou konverzaci

Úryvek

"A decision-rozhodnutí
Offering-nabídnout
Headache-bolest hlavy
Wallet-peněženka
Borrow-vypůjčit si
Pay-platit
Take-vzít
Shall-mít povinnost
Promises-sliby
Make a promise-slíbit
Keep a promise-dodržet slib
Break a promise-porušit slib
Offers-nabídka
This won´t hurt-nebude to bolet
Research-výzkum
Eternal-věčný
Journey-cesta
Builders-stavaři
Plumbers-opraváři
Electricians-elektrikáři
We really mean it-myslíme to vážně
Swap-výměna
Lose weight-zhubnout
Prick-píchat
Exist-být
before-před
nurses-zdravotní sestry
soon-brzy
thousands-tisíce
lend-půjčit
mean-znamenat
worry-dělat si starosti
complete-dokončit
safe-bezpečný
truth-pravda/skutečnost
probably-pravděpodobně
until-dokud
water pipes-vodovod"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ebb49e4f1af.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Slovicka_AJ_bezna_konverzace.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse