Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Anglický jazyk - Slovíčka město / City - vocabulary

Anglický jazyk - Slovíčka město / City - vocabulary


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové , Hradec Králové

Charakteristika: Slovíčka z anglického jazyka na téma město.

Obsah

1.
Slovíčka z anglického jazyka na téma město

Úryvek

"consist Skládat se z
town hall radnice
housing the town council nachází se tam městská rada
fine residences pěkná sídla
local nobility místní šlechta
burghers měšťané
narrow úzký
winding klikatý
several několik
remains pozůstatky
fortifications opevnění
moat příkop
battlements cimbuří
dungeon kobka
even dokonce
vast ohromný
housing estate sídliště
facilities zařízení
lies leží
plateau náhorní plošina
surrounded obklopen
extensive značný/rozsáhlý
density hustota "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x574ee8ba5a135.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
slovicka_anglicky_jazyk.xls (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse