Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Angličtina: vazby přídavných jmen s předložkami

Angličtina: vazby přídavných jmen s předložkami


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce obsahuje výčet často používaných vazeb přídavných jmen a předložek v angličtině s českým překladem.

Obsah

1.
Vazby přídavných jmen s předložkami

Úryvek

"Proud of hrdý
aware of vědom
conscious of vědom
accused of obviněn
tired of unaven
afraid of bát se něčeho
terrified of hrůzu z
scared of strach z
jealous of žárlivý
envious of zavidí
nice of hezký
kind of jakýsi
rude of neslušné
stupid of blbý
suspicious of podezřelé
ashamed of stydlivý
(in)capable of schopný
independent of nezávislý
fond of rád
engaged to zabývá se
married to vdaný
similar to stejný
addicted to závislý
good to dobrý
nice to milý
cruel to krutý
fed up with dost
crowded with plný
bored with nudný
pleased with potěšen
disappointed with zklamaný
satisfied with spokojený
delighted with potěšen
angry about zlobit se kvůli
worried about znepokojený
excited about nadšený
resposible for zodpovědný
keen on zájem
dependent on závislý
astonished at (by) udivený"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x519e0bb8c2275.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Vazby_pridavna_jmena_predlozky_aj.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse