Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Anna Karenina - rozbor k maturitě

Anna Karenina - rozbor k maturitě


Kategorie: Ostatní literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. , Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Anna Karenina.

Obsah

1.
Literární teorie
2.
Literární historie
3.
Literární kritika

Úryvek

"autor: Lev Nikolajevič Tolstoj
dílo: Anna Karenina
překlad: Jana Hrčková
ilustrace: Petra Řezníčková
vydavatelství: Computer Press
místo, rok: Brno, 2010
ISBN: 978-80-251-2600-4

l. LITERÁRÁNÍ TEORIE
1. Literární druh, žánr, forma
1) druh: epika
2) žánr: román
3) forma: próza
2. Kompoziční plán
1) rozsah díla: 197 stran
2) kompoziční postupy: chronologické, kontrast života na vesnici a ve městě
3) vztah dějových linií: řetězový, paralelní – linie Anny a linie Levina
3. Tematický plán
1) téma: společensko-sociálně-psychologické, morálka, cit, vášeň
2) hlavní myšlenka: nefungující manželský vztah a jeho řešení
3) motivy: nešťastná láska, manželské problémy, morální hodnoty
4) místo, čas: Rusko - Moskva, Petrohrad, 2. pol. 19. Stol.
5) postavy: Anna Karenina – manželka úředníka, vášnivá, touží po lásce, energická
Alexandr Karenin – manžel Anny, chladný, zajímá se pouze o sebe
Vronskij – milenec Anny
6) děj: Anna je nešťastně vdaná za Alexeje. A proto, že je nešťastná dopustí se nevěry s Vronskym. Anna se do Vronského upřímně zamiluje a odjede s ním. Později, ale začne svého činu litovat a řeší svou situaci sebevraždou. Druhou linii tvoří vztah Kitty a Levina, jejichž manželství je zprvu šťastné, až později se ukáže to špatné. Levin problémy řeší prací.
7) postavení autora: vypravěč
4. Jazykový plán
1) vrstva ČNJ: spisovná
2) stylové rozvrstvení slovní zásoby: slova neutrální, i stylově zabarvená
3) textové prostředky: vyprávěcí, úvahový, popisný, charakterizace, přímá řeč, dialogy, monology
4) pojmenování: metafory, hyperbola, figura – řečnická otázka

ll. LITERÁRNÍ HISTORIE
1. Společensko-historické pozadí: román vznikal dlouho, v letech 1873 – 1877 a měl postupně 12 variant
2. Autor: ruský spisovatel, reformátor a vizionář, zabýval se o pedagogiku a filozofii. Dílo: Vzkříšení, Vojna a Mír, Kreutzerova sonáta.
3. Inspirace daným literárním dílem: film Anna Kareninová, B. Rose 1997
film Anna Karenina, J. Wright, 2012
balet Anna Karenina, R. Ščedrin, 1971

lll. LITERÁRÁNÍ KRITIKA
1. Dobové vnímání díla: dílo ve své době nebylo dobře přijato, Tolstoj byl vydavateli několikrát odmítnut
2. Aktuálnost tématu: téma je dnes aktuální, kniha je velmi oblíbená a čtená, v roce 2004 se v USA stala nejprodávanější knihou"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52fcfd51dc266.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Anna_Karenina.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse