Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Anna Maria Tilschová: Stará rodina

Anna Maria Tilschová: Stará rodinaKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Stará rodina, jehož autorkou je Anna Maria Tilschová.

Obsah

1.
Anna Maria Tilschová: Stará rodina

Úryvek

"Stará rodina
Tilschová Anna Marie
Laboratoř Kučerova na Florenci měla pověst znamenitého závodu, stejně jako Kučera sám byl považován za boháče. Závod si dobrou pověst udržel, ale obchody už nešly jako dříve. Čtyři Kučerovi synové dospěli v muže a všichni si zvykli na blahobytný život. Stará domácnost šla dál svým ustáleným způsobem, jako za života dědečka, krajského fyzika v Ječné ulici. I po smrti paní Kučerové a za vedení slečny Karoliny se nic v domácnosti nezměnilo. Starý pán Kučera byl prudký člověk, který se snadno rozčílil a vždy se o všem dlouho rozhodoval. Žádný z dospělých synů nevěděl, jaké má otec příjmy, neboť on stále považoval své syny za chlapce a spoléhal pouze na sebe.
Aby obchod zachránil, měl jej převzít po jeho smrti druhorozený syn Gustav - ucházel se totiž o bohatou nevěstu, jejíž věno mohlo závodu pomoci. Nejstaršího Karla poslal otec do Brna do přádelny. Gustav se podle otcova přání oženil s jedinou dcerou bohatého centrálního ředitele cukrovarů Stuchlíka. Byl velmi bohatý, ale svůj kapitál nechtěl před smrtí nikomu svěřit. Karel se setká v Brně, v bytě své tety Anny a sestřenice Emilie, s kolegou ze studií profesorem Danešem a jeho ženou Hedvikou. Karel se do Hedviky zamiluje. Ta v sobě po dlouhém váhání potlačí cit povinnosti k muži a dcerušce a Karlovi se oddá. Když však Daneš začne tušit zradu, Hedvika odmítne Karlovu lásku a žije opět jen se svým mužem a dcerkou. Emilka se provdala za starého vdovce se třemi dcerami.
Třetí ze synů Kučerových je Jiří, filosof rodiny, který se stále ptá po účelu života. Žije samotářsky a otec ho nade vše miluje. Jiří si zvolil akademický život. Nejmladší Kučera, dvacetiletý student Viktor, miluje pletky s děvčaty, utrácí po nocích s pochybnými existencemi a stále na otci vymáhá peníze. Naděje starého Kučery, že peníze, které Gustav vyžení, mu pomohou z obchodní tísně, se brzy rozplývají. Stuchlík nechce dát své dceři věno, ale ani pomoci Kučerovi půjčkou. Dobrý přátelský poměr mezi oběma rodinami se láme. Gustav setrvává v otcově obchodě, ale první počíná tušit otcovy nesnáze. Karel se vrací do Prahy, aby nastoupil do jiného zaměstnání."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dea42e954ae.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
A_M_Tilschova_Stara_rodina.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse