Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce pojednává o díle Malý princ. Popisuje život a tvorbu autora, jeho historické a literární zařazení a směry. Zmiňuje další autorova díla a podrobně rozebírá Malého prince po stránce dějové, jazykové, stylové. Nechybí ani aktuálnost díla a jeho vliv.

Obsah

1
Antoine de Saint-Exupéry
1.1
Život
1.2
Tvorba
2
Zařazení a charakteristika díla
2.1
Meziválečná literatura 1. poloviny 20. století
2.2
Realistický proud
2.3
Humanismus
3
Další Exupéryho díla
4
Malý princ
4.1
Celková charakteristika
4.2
Hlavní postavy
4.3
Jazyk a styl
4.4
Místo a čas děje
4.5
Děj
4.6
Hlavní myšlenka díla
4.7
Okolnosti vzniku a vliv díla
5
Aktuálnost díla

Úryvek

"Antoine de Saint – Exupéry (1900-1944)
• Jedná se o francouzského prozaika, publicistu a letce
• Narodil se v roce 1900 v Lyoně
• Vlastním jménem Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, byl šlechtického původu (hrabě)
• Když mu byly 2 roky, zemřel mu otec
• Studoval ve Švýcarsku a v Paříži
• Již v dětství psal básně a věnoval se letectví
• V roce 1921 nastoupil do vojenské služby, kde také získal leteckou způsobilost – od té doby se letectví věnoval celý život
• V roce 1931 se oženil a téhož roku byl také jmenován Rytířem čestné legie
• Se svým přítelem se pokusil o dálkový let do Ohňové země, během cesty však došlo k havárii a Antoine utrpěl četné zlomeniny
• Za 2. světové války, do které se přihlásil dobrovolně, zahynul 31. července 1944 při průzkumném letu, pravděpodobně nad Středozemním mořem nedaleko Korsiky
Tvorba:
• Byl válečným letcem, proto píše romány s leteckou tématikou
• Jedná se o prózy na pomezí reportáže a dokumentu vycházejících z osobních zážitků
• Inspiroval se svými zážitky, díla často vznikla v situacích bezprostředního ohrožení života
• V dílech se často objevují úvahové pasáže o smyslu lidské existence
• Jeho život i tvorba jsou mimořádně sourodé, obojí určuje povolání letce, ale i psychické založení hluboce citlivého a ušlechtilého člověka
• Jeho díla jsou apoteózou (=oslavou) mravních hodnost člověka
• Je skeptický prožívající trvalou bolestnou úzkost ze zmechanizované, odlidštěné civilizace, ale neustále osvědčuje optimistickou víru v to nejlepší v člověku i v lidském společenství
• Psal velmi rozsáhlá díla, pohádky, prózy, filosofická a básnická díla
• Přivydělával si i reportážemi
• Získal Velkou literární cenu Francouzské akademie
Zařazení a charakteristika
Meziválečná literatura 1. poloviny 20. století:
• První světová válka velice zasáhla do cítění a života lidí - lidé jsou jí otřeseni, nedokáží se zařadit zpět do normálního života
• Rozvíjí se hlavně realistická literatura, která ukazuje hrůzy války na postižení evropských národů válkou
• Experimentování s jazykem i formou, ubývá dějovost - je subjektivnější
• Častá konfrontace vnitřního světa jedince s okolím
• Převážná většina děj vzniká po válce ve 20. letech
• K válečné tématice se obracejí autoři světoví i čeští
• Další autoři - Erich Maria Remarque (Na západní frontě klid), Jaroslav Hašek
• Převažují realistické a často autobiografické prožitky z válečných bojišť
• Zachycení psychických proměn hrdinů
• Vlastenecké prvky, sílící nenávist k jakýmkoli projevům války
Realistický proud:
• Do jisté míry dodržena tradiční forma klasického románu
• Vše je zaměřeno na citovou a psychickou rovinu
• Základem je dějová linie, logická časová posloupnost"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56423096d7449.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
9_Antoine_de_Saint_Exupery_Maly_princ.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse