Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Anton Pavlovič Čechov: Drama na lovu

Anton Pavlovič Čechov: Drama na lovu


Kategorie: Asijská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně seznamuje s obsahem novely Drama na lovu od ruského spisovatele Antona Pavloviče Čechova.

Úryvek

"Soudce Kanyšev jezdí za hrabětem na zámek, kde spolu pořádají divoké pitky a kupují si děvčata.
Jednou se spolu procházeli po zámeckém okolí a narazí na domek, v němž bydlí krásná Olga se svým pomateným otcem. Olga se do Kanyševa zamiluje a on do ní. Potají se spolu schází a milují se.
Jednoho dne se Kanyšev dozví, že si Olga bere starého správce zámku Urbenina, který ji po dlouhá léta miloval. Olga se stává čím dál tím víc náladová a nepříjemná. Nakonec od Urbenina uteče a jde k hraběti. Hrabě tedy propustí Urbenina a ten se usadí v nějakém domku a pořád pije a zanedbává rodinu.
Potom přijde lov na ptáky. Sejde se tam hodně lidí, a když je lov skončen, usadí se společnost u lesa a odpočívají. Je tam i Kanyšev a Olga. Po velké hádce Olga odběhne do lesa a Kanyšev běží za ní. Náhle se ozve výkřik a začne probíhat pátrání. Najednou se z lesa vynoří Urbenin a má zakrvácené ruce. Někdo konečně našel mrtvou Olgu a soudce Kanyšev dostane tento případ.
Urbenin je podle Kanyševa jednoznačně vinný, ale ukáže se, že v tom lese ještě ležel opilý sluha Kuzma, který začíná být také podezřelý. Kuzma si vzpomíná, kdo si o něho otřel krvavé ruce, ale chce to říct Kanyševovi až nazítří. Ve vazbě ho však někdo zabije. Urbenin je tedy usvědčen a poslán na galeje.
Po osmi letech se Kanyšev přiznal, že zavraždil Olgu on sám v návalu vzteku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49aa403717dbb.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Cechov_Drama_na_lovu.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse