Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Antonín Sova: Pozdrav bouřlivé noci

Antonín Sova: Pozdrav bouřlivé nociKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Pozdrav bouřlivé noci, jehož autorem je Antonín Sova.

Obsah

1.
Antonín Sova: Pozdrav bouřlivé noci

Úryvek

"Pozdrav bouřlivé noci
Sova Antonín
Jedná se o výbor z díla jednoho z nejvýznamnějších českých básníků, příslušníka české moderny Antonína Sovy. Publikace obsahuje básně ze všech období autorovy tvorby, úvodní studii i bohatý dokumentární materiál a dává nám možnost poznat Sovu jako básníka i jako člověka poněkud hlouběji.
První ze tří částí, na něž je kniha členěna, zachycuje autorův vztah k rodnému kraji, domovu i vlasti. Nejprve jde o impresionistickou přírodní lyriku z prvních sbírek (Květy intimních nálad, Z mého kraje). Stejný inspirační pramen nacházíme i v tvorbě z období protispolečenské revolty (např. sbírky Soucit i vzdor atd.) a ještě silněji v období poválečném, kdy autor reaguje na útrapy války a obrací se k vlasteneckým citům. První část končí ukázkami ze závěrečných děl, v nichž sledujeme opět návrat k původním intimním obrazům ze Sovova domova.
Druhá část knihy mapuje tvorbu s tematikou lásky a mezilidských vztahů. Nacházíme zde milostnou lyriku plnou hlubokého citu, na druhé straně však cítíme i neklid plynoucí z nenaplněných snů a tužeb. Rovněž tuto tematiku objevíme v různých polohách v celém Sovově díle.
Třetí část knihy je věnována té části básníkova díla, v níž Sova protestuje proti společenským rozporům, sociálním nespravedlnostem či proti válce. Autor projevuje nesouhlas se společenskou situací, pomocí básnických symbolů vyjadřuje pocity stísněnosti a zároveň touhu po změně i vize o novém řádu.
V různorodé poezii Antonín Sovy můžeme poodhalit jeho složitou a vnímavou duši. Příznačný je pro něj patetický styl a bohaté básnické obrazy."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc4e43be756.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
A_Sova_Pozdrav_bourlive_noci.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse