Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Apendicitida: diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 1/5

Apendicitida: diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 1/5


Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se krátce a v heslech zaměřuje na problematiku diagnostiky a léčby apendicitidy, náhlé příhody břišní, při níž dochází k zánětu apendixu. Nejprve popisuje komplikace, příčiny, příznaky i postup diagnostiky onemocnění. Druhá část poté sleduje jeho léčbu a ošetřovatelský proces jak v konzervativní, tak v chirurgické podobě. Následující část série naleznete zde Crohnova nemoc - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 2/5.

Obsah

1.
Rozdělení
2.
Komplikace
3.
Příčiny
4.
Příznaky
5.
Diagnostika
6.
Léčba
7.
Ošetřovatelský proces u pacienta s apendicitidou
7.1.
Konzervativní léčba
7.2.
Chirurgická léčba
7.3.
Po odchodu domů

Úryvek

"Nejčastější zánětlivá NPB, vyžadující v většině případů chirurgické řešení.
• Akutní: NPB
• Chronický: s pomalým rozvojem
Komplikace
• Absces
• Gangréna
• Srůsty po operaci
• Paralytický ileus
Příčiny
• Strava a živ. styl
• Obstrukce apendixu
• Infekce
Příznaky
• Bolest v pravém podbřišku (McBurneyův bod)
• Bolest při náhlém uvolnění stěny břišní (Blumbergovo znamení)
• Odrazová bolest na opačné straně (Rovsingovo znamení)
• Bolest v místně zánětu (Plénisovo znamení)
• Bolest náhlá, kolikovitá
• či tupá postupně nastupující střídající s obdobím klidu
• bolest při defekaci
• bolest při prudké flexi DK v kyčelním kloubu
• febrilie, subfebrilie
• zástava stolice a plynů
• nauzea, zvracení
• zvýšený puls
Diagnostika
• Anamnéza
o Začátek obtíží
o Poslední strava
o Poslední menstruace
o Bolest, potíže s vyprazdňováním
• Poklep
• Pohmat
• Poslech
• Tk, P, TT
• Vyšetření per rectum v douglasově prostoru
• KO, biochemie, M+S
• Gynekologické vyšetření (mimoděložní těhotenství, zánět adnex)
• Urologické vyšetření
• USG
• RTG
Léčba
• Konzervativní: klid na lůžku, nic p.o., kontrolní odběry, zánět se zklidní ale může se znova objevit
• Chirugická
o Apendektomie
o U peritonitidy následuje infuzní terapie, ATB, laváže (výplach dutiny peritoneální)
Ošetřovatelský proces u pacienta s apendicitidou
• Konzervativní léčba
o Klid na lůžku, polohu si sám vyhledá
o Žádné léky na bolest
o FF
o Sledování vyprazdňování
 Laboratorních výsledků
 Žilní vstup
 Psychický stav
o Infuze dle ordinace
o Aktivizace dle zdravotního stavu
o Zhodnocení úrovně sebepéče
o Nic per os, dle ordinace lékaře
o Dále vyloučení nadýmavé stravy
o Informovanost o možné recidivě onemocnění, návštěva praktického lékaře do 3 dnů, o správné výživě, pravidelném vyprazdňování a dočasném omezení tělesné aktivity.
• Chirurgická léčba
o Klid na lůžku, na zádech s mírně zvýšenou horní polovinou těla
o FF
o Bolest
o Pomůcky pro případ zvracení
o Analgetika, antiemetika dle ordinace
o Sledování žilního vstupu
o Podpora úlevové polohy, vhodného dýchání, postupná (včasná) aktivizace
o Sledování operační rány
o Prevence tromboembolické nemoci- bandáže, mobilizace, antitrombotika
o Výživa dle ordinace
o Sledování vyprázdnění močového měchýře do 8 hodin po operaci (jinak jednorázová katetrizace)
o Stolice do 3 dnů
• Odchází domů
o S neodstraněnými stehy, 7. Až 9. Den dojde na ambulanci k odstranění
o Postupná zátěž břišní steny, správná nenadýmavá strava, pravidelné vyprazdnování
o Do 3. Dnů praktický lékař: rozhodne o nástupu do zaměstnání, školy
o U dívek je vhodná lázeňská léčba"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f0aba5bb727d.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Apendicitida_diagnoza_lecba_pece.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse