Apollinaire: Alkoholy


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi stručně seznamuje s básnickou sbírkou Alkoholy od francouzského básníka Guillauma Apollinaira. Informuje o úvodní básni Pásmo. V závěru je připojena ukázka z díla.

Obsah

1.
Alkoholy - charakteristika
2.
Úvodní báseň Pásmo
3.
Úryvek

Úryvek

"Soubor 42 básní různého druhu, tvorba z let 1898 – 1913. Mezi jednotlivými skladbami je tematická nejednotnost – bez spojitosti. Různorodost tematická, žánrová i prozodická. Jediným společným tematickým motivem je hledání sebe jako lyrického hrdiny, vyjádření smutku, radosti, okouzlení i údivu.
Vliv kubismu (mnohopohlednost, rozklad jednotného proudu básníkovy výpovědi na samostatné obrazy) a futurismu (uvolněné grafické podoby verše, osvobození vět, skládání slov bez interpunkce do veršů a seskupení, každý verš je ucelené téma).

Úvodní báseň Pásmo
-polytematická báseň, volný, spontánní proud představ, dojmů, pocitů, vzpomínek a každodenních zážitků
-metoda volné asociace nesouvislých představ, pásmo obrazů, v němž se střídá a prolíná staré s novým, veselé s vážným, všední se svátečním…..(„Ikarus….Kol prvního letadla krouží u nebeské brány“)
-prolínání časových rovin, motivy židovské a křesťanské vedle sebe
-volná hra fantazie
-porušeno dosud obvyklé logické rozvíjení představ a pocitů, odstraněna interpunkce, osamostatnění verše"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4996c11575094.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Apollinaire_Alkoholy.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse