Aristofanes: PtáciKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaný zápis do čtenářského deníku seznamuje s obsahem Aristofanova dramatu Ptáci.

Obsah

1.
Aristofanes: Ptáci

Úryvek

"Athénští občané Peithetairos a Euelpides se ubírají do oblačné říše ptáků: doufají, že tam najdou klid. Na zemi jim pro stálé soudy život byl už nesnesitelný. Jdou za Tereem, manželem Athéňanky Prokny, jenž je nyní v podobě dudka vládcem ptáků. Dudek přijde na jeviště sice v lidské podobě, ale se zobákem a s chocholem na hlavě. Na jeho dotaz mu oba praví, že hledají město, kde by měli pokoj od daní a od úřadů. On jako pták takové město jistě zná, a nezná-li, ať ho tedy ve vzduchu vystaví. Dudek přijímá tento nápad s radostí a svolává všechno ptactvo. Když ptactvo zví, že dudek jednal s lidmi, rozhněvají se na něj, že je oklamal, a hrozí, že příště lidi roztrhají. Dojde však k příměří. Peithetairos dokazuje ptákům, že byli kdysi králi, že jim náleží vláda na zemí i ovzduším, a chtějí-li dojíti zase bývalé slávy a moci, ať prý vystaví veliké město. Pak prý bohové budou muset ptákům odevzdat svou moc a lidé je budou místo bohů ctít. Ptáci přijímají tyto návrhy a berou oba muže mezi sebe. Oběma narostou křídla. Poté co mužům narostou křídla, dávají se do práce - zakládají v ptačí říši město. Zatím se lidé dověděli, jak dobře v novém městě bude, přicházejí sem a chtějí zde bydlet. Peithetairos je však zahání. Stavba je dokončena a Peithetairos oznamuje poselkyni bohů Iridě, že vládě olympských bohů skončila. Hrozí bohům, že na ně pošle orly, jestliže ještě budou lidi obtěžovat. Mezi lidmi nastane veliké hnutí, kdekdo by chtěl do ptačí říše. Bohové vyšlou prostředníky, aby vyjednávali o smír mezi nimi a ptačí říší. Zeus postoupí ptákům žezlo a Peithetairovi dá za manželku Basileu. Komedie končí slavnostním průvodem a zásnubní písní."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511fb1ec68d2c.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Aristofanes_Ptaci.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse